Pressmeddelande -

Banbrytande forskning om rötters andning

En svensk tallskog i Västerbotten har blivit smått världsberömd på gamla dar. Örebroforskarnas studier av hur trädens rötter andas och släpper ut koldioxid hör till de mest citerade artiklarna i världen inom sitt område. - Vi är först i världen med den här metoden. Tidigare studier har inte gjorts på stora träd, berättar Alf Ekblad, som leder forskargruppen i ekosystembiologi på Naturvetenskapliga institutionen vid Örebro universitet. De två flitigt citerade artiklarna publicerades i de vetenskapliga tidskrifterna Nature och Oecologia. Bägge arbetena handlar om flödet av kol från trädens blad till marken och sedan ut i luften igen. Trädens blad tar ju in koldioxid från luften genom fotosyntesen för att producera näring i form av kolhydrater (socker). En del av kolet släpps så småningom tillbaka ut i luften från marken, genom så kallad markrespiration, det vill säga "markandning". De mikroorganismer som bryter ner döda löv och annat organiskt material andas ut koldioxid, och det gör även trädens rötter, alltså motsatsen till fotosyntesen. Eftersom marken andas ut cirka tio gånger mer koldioxid än det som kommer från människans förbränning av fossila bränslen är det viktigt att kartlägga hur markandningen går till och hur den påverkas av förändringar i klimatet. - Vi vill ta reda på vad som händer med kolet i marken när klimatet blir varmare, säger Alf Ekblad. Det viktigaste resultatet, som placerar Örebrostudien i forskningsfronten, är att mängden koldioxid som trädrötterna "andas ut" beror på hur vädret har varit dagarna före, inte som man tidigare trott på jordens temperatur och fuktighet. - Det här utmanar den rådande teorin och innebär en radikal förändring av vår förståelse av kolcykeln i skogsekosystemen. Markens utandning av koldioxid ökar helt enkelt när vädret är varmt och soligt. Det väcker i sin tur den oroande frågan om vilken effekt ett varmare klimat kommer att ha på nedbrytningen av organiskt material och produktionen av koldioxid. Globalt sett är nämligen förrådet av kol i marken tre gånger större än mängden koldioxid i atmosfären. För mer information, kontakta Alf Ekblad på telefon 019-30 35 28, mobil 0709-46 45 82 eller e-post alf.ekblad@nat.oru.se.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Örebro

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470