Pressmeddelande -

En majvecka med genusvetenskap

Vecka 20 går i genusvetenskapens tecken vid Örebro universitet. Centrum för feministiska samhällstudier (CFS) och The Centre of Gender Excellence (GEXcel) bjuder på seminarier med internationella gästforskare. Dessutom lanserar CFS sitt nya forskningsprogram och GEXcel presenterar sitt nya forskningstema.
– Det kommer att bli en spännande vecka och alla är välkomna, säger Anna Jónasdóttir, professor vid Örebro universitet.

Genusvetarna vid Örebro universitet forskar om jämställdhetspolitik, om könsrelationer och komplexa maktförhållanden. Dessutom studerar forskarna villkor och identitetsskapande i olika sociala och historiska sammanhang – i arbets- och familjelivet samt i politiska, akademiska och ekonomiska institutioner på olika nivåer.

Forskningen vid Örebro universitet bedrivs inom Centrum för feministiska samhällsstudier, CFS, som också är värdmiljö för det genusvetenskapliga excellenscentret, GEXcel. GEXcel stöds av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan Örebro och Linköpings universitet.

Seminarier med internationella gästprofessorer
GEXcel och CFS bjuder under vecka 20 in till seminarier med internationella forskare. CFS börjar under tisdagen och onsdagen med seminarier med Bob Pease, som är professor i socialt arbete vid Deakin University i Australien. Han kommer att berätta om sin forskning om olika privilegiestrukturer som korsar varandra samt om män och feminism.

I samband med detta lanserar CFS sitt nya forskningsprogram som heter Kön och samhälle i förändring. Forskningen fokuserar på förändrade könsrelationer inom många olika delar av samhället till exempel arbetslivet, familjen, politiken och akademin.

– Förändrade könsordningar hänger ofta samman med andra genomgripande samhällsförändringar, vilket gör att det kan vara svårt att se om jämställdheten går framåt eller bakåt. Mycket förändras – som till exempel hur vi förstår kön men också relationer mellan kvinnor och män liksom relationer mellan kvinnor och mellan män, säger Liisa Husu, gästprofessor och ämnesansvarig i genusvetenskap.

Kärlek i vår tid – en fråga för feminism
På torsdagen tar GEXcel vid och har en heldag med seminarier. Excellenscentret GEXcel är i första hand ett gästforskarprogram som samlar framstående forskare från hela världen. Internationellt meriterade professorer och lovande yngre forskare kommer till Linköpings och Örebro universitet för att i samverkan med genusforskare från Örebro och Linköping bedriva forskning utifrån olika teman.

GEXcel påbörjar nu sitt sjätte forskningstema som heter Love in Our Time – A Question for Feminism. Bakom temat står Anna Jónasdóttir.

– Det är intressant att kärlek blir allt mer uppmärksammat i olika sammanhang och inte bara under andra benämningar som omsorg, engagemang, tillit och respekt. Vi hoppas kunna få en inblick i hur kärlek korsar andra sociala krafter och processer och vilket avtryck det lämnar inom politik, religion och kultur.

För mer information och program:
http://www.oru.se/Nyheter/Akademinyhet/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Vecka-20-En-majvecka-fylld-av-genusvetenskapliga-evenemang/

www.genderexcel.org

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • jämställdhet
  • genusvetenskap
  • forskning

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470