Pressmeddelande -

EU-pengar ska lära robotar samarbeta

Laboratoriet Mobila robotar vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet har tillsammans med andra europeiska universitet beviljats pengar från sjunde ramprogrammet inom EU. Det handlar om ett projekt för att få intelligenta delsystem att samarbeta. Projektet, som kallas Rubicon, löper i tre år, har fått totalt 2,5 miljoner euro från EU varav 330 000 går till den del Örebro universitet svarar för.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att vår ansökan beviljats, säger docent Mathias Broxvall, som är projektledare för Örebrodelen. Vi blev inbjudna av universitetet i Dublin att vara med tillsammans med andra parter från Irland, Spanien, Italien och Storbritannien.

Rubicon står för Robotics Ubiquitous Cognitive Network, vilket fritt kan tolkas som Lärande robotnätverk som samlar in kunskap från omgivningen.

Attraktiv kompetens

Det är Örebro universitets robotlaboratoriums speciella kompetens att bygga nätverk mellan robotar, som är attraktivt för ett sådant här projekt. Andra universitet har kompetens inom lärande system och det är kombinationen av detta som ska ge användbara resultat.

– Det handlar om att få små enkla enheter att samarbeta, så att helheten blir större än summan, säger Mathias Broxvall. Vi ska bygga ett system som på egen hand kan lära de olika enheterna att samarbeta.

Som ett enkelt exempel tar han att det redan nu finns enkla, programmeringsbara strömbrytare. Om man kombinerar det med ett nätverk av sensorer kan de lära sig under vilka omständigheter ljuset skall tändas, exempelvis bara om någon rör sig i rummet på kvällstid.

– Dessa nätverk av sensorer kan även programmeras för att lära sig att känna när något inte är normalt, till exempel om någon ligger på golvet, och slå larm.

Praktisk nytta

Den praktiska nyttan med sådana här system kan vara att underlätta vardagen och hjälpa människor att klara sig på egen hand, vilket kanske till exempel kan skjuta upp behovet av att flytta till ett äldreboende.

Pengarna till Örebro universitet ska räcka till en doktorand på heltid och till deltider för ytterligare tre tjänster. Projektet startar första april i år.

– Att få anslag från EU är viktigt för framtiden. Det visar att vårt universitet är internationellt erkänt, vi får kontakter med andra forskare och företag och det underlättar också att få andra forskningsprojekt godkända och finansierade, säger Mathias Broxvall.

För mer information kontakta Mathias Broxvall: mathias.broxvall@oru.se, 019-301438

 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • forskning
  • örebro universitet
  • robot
  • utveckling
  • eu
  • bidrag

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470