Pressmeddelande -

Förväntan påverkar tillfrisknandet efter ryggoperation

Förväntningar kopplade till återgång i arbete spelar roll för hur diskbråckspatienter tillfrisknar efter operation. Det konstaterar Ann-Christine Johansson i en medicine doktorsavhandling vid Hälsoakademin vid Örebro universitet.

Operation av diskbråck är en av våra vanligaste ryggoperationer. Ofta blir patienterna smärtfria efter operation, men hos cirka 20-30 procent av patienterna finns smärtan kvar.

Ann-Christine Johansson är sjukgymnast vid sjukhuset i Västerås och har i många år arbetat med rehabilitering av diskbråckspatienter.

- Man vet att psykosociala faktorer inverkar på tillfrisknandet. I min studie har jag försökt se vilken typ av psykosociala faktorer som spelar roll, säger honl.

Hon visar att förväntningar på återgången till arbetet spelar stor roll. Genom att före operationen fråga patienter om hur de ser på möjligheterna att återgå till arbetet efter operation, kan man identifiera vilka patienter som behöver ökat rehabiliteringsstöd.

Mätte stress före och efter operation

Ann-Christine Johansson mätte den psykosociala stressen med hjälp av frågeformulär hos en grupp av diskbråckspatienter som skulle genomgå ryggoperation. Dessutom mättes patienternas stresshormonnivåer före operation. Patienterna fick också svara på frågor om hur de såg på möjligheten att återvända till sitt arbete inom tre månader efter operation.

Efter operationen lottades patienterna till två olika rehabiliteringsprogram. En grupp fick instruktioner av sjukgymnast och utförde sedan själva träningen hemma. En annan grupp fick regelbundet träffa sjukgymnast under åtta veckor. Alla personer i studien var i arbetsför ålder, mellan 18 och 60 år, och led inte av några andra sjukdomar.

När det gällde rehabilitering så visade det sig att om patienten fick lära sig ett aktivt förhållningssätt till smärta, så fungerade hemträning bra, under förutsättning att de kunde kontakta sjukgymnast om det blev problem på något sätt.

Låga förväntningar före operation om att kunna återgå till arbetet efter operation var den faktor som bäst kunde förutsäga smärta, funktionsnedsättning, livskvalitet och sjukskrivning ett år efteråt.

För mer information kontakta Ann-Christine Johansson, tel: 021 175887 eller 070 7794709.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Regioner

  • Örebro

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470