Pressmeddelande -

Forskning om politiska presskonferenser får 3,8 miljoner

Ett forskningsprojekt som ska undersöka spelet mellan politiker och journalister på presskonferenser har fått närmare 3,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Studien genomförs av en forskargrupp inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.

Presskonferenser har under de senaste decennierna blivit regelbundna och vanliga inslag i regeringarnas verksamhet. Ibland har de tvingats fram av katastrofer eller politiska skandaler. Tsunamikatastrofen, den socialdemokratiske migrationsministern Jan O Karlssons omtalade "pudel", och den socialdemokratiska justitieministern Laila Freiwalds avgång är några exempel på laddade möten mellan politiker och journalister. Men oftast handlar det om planerade politiska utspel eller presentationer av olika regeringsbeslut.

Både dynamisk och oförutsägbar

- I kommunikationen mellan politiker, journalister och allmänhet har presskonferensen blivit ett viktigt instrument för utfrågning och ansvarsutkrävande. Samtidigt är den både dynamisk och oförutsägbar, och det som allmänheten sedan får ta del av i medierna är kanske inte det som politikerna avsåg, utan något som skapats i samspelet mellan politiker och journalister, säger Ulla Moberg, som ska genomföra undersökningen tillsammans med Göran Eriksson och Larsåke Larsson.

Men trots att dessa möten mellan politiker och journalister alltså spelar en central roll i mediernas politiska bevakning, finns det mycket lite forskning som visar vad det är som egentligen händer på en politisk presskonferens och hur det påverkar nyhetsrapporteringen.

De tre Örebroforskarna kommer därför att göra en bred analys som omfattar förberedelserna inför presskonferensen, vad som händer under själva presskonferensen och slutligen hur medierna väljer att rapportera. Eftersom studien täcker perioden 1993-2010 är det av stort intresse att se om det har skett någon förändring över tid eller mellan olika regeringar.

Handbok för politiker och journalister

- Vilka strategier använder politikerna i mötet med journalisterna och vilka möjligheter har de att styra och kontrollera presskonferensen? Vilka möjligheter har å andra sidan journalisterna att ställa frågor, hur kritiska är de och vilka enskilda svar eller yttranden väljer de sedan ut i sin rapportering? Det är några av de frågor vi kommer att undersöka.

Resultaten från det treåriga forskningsprojektet kommer bland annat att presenteras i en bok på svenska, samt en handbok som både politiker och journalister kan ha nytta av.

- Politikerna kan få ökade kunskaper om presskontakternas villkor, och om mediernas sätt att förmedla och forma politiska budskap. Och journalisterna kan få ökad insikt om hur politikerna utformar sina strategier och roller i mötet med media, säger Ulla Moberg.

För mer information, kontakta Ulla Moberg, 019-30 30 89, Göran Eriksson, 019-30 38 15, ellerLarsåke Larsson, 019-30 35 70.

Ämnen

  • Politik, allmänt

Regioner

  • Örebro

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470