Pressmeddelande -

Juristutbildningen till Örebro universitet

Högskoleverket beslutade under förmiddagen att tilldela Örebro universitet examensrättigheterna till jur kand-programmet. - Ett mycket glädjande besked, säger Göran Hussler, studierektor och proprefekt vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Det här kommer att ge våra studenter en större valfrihet samt ett utökat forskningssamarbete inom ämnesgruppen, särskilt internationellt. Örebro universitet har av Högskoleverkets bedömargrupp funnits ha den kompetens som krävs för att kunna erbjuda juristutbildningen, som leder fram till en juris kandidatexamen. Den kommer att starta höstterminen 2005 och de första juristerna kommer således att utexamineras våren 2010 då utbildningen är fyra och ett halvt år. - Det här är resultatet av en omfattande utvecklingsprocess inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet, berättar Göran Hussler. Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att precis alla inom ämnet deltagit i det här arbetet som pågått i snart tre år. Vi har också haft stor hjälp av professor Ulf Bernitz vid Stockholms universitet. Idag ges ett rättsvetenskapligt program vid Örebro universitet - en utbildning som kombinerar rättsvetenskap med andra ämnen och därmed ger studenten möjlighet till en individuell mix. Juristutbildningen däremot är en mer renodlad yrkesutbildning med fler obligatoriska moment som ser ungefär likadana ut vart man än väljer att studera. I Örebro kommer dock en inriktning mot bland annat europarätt och folkrätt att löpa genom hela utbildningen. Det rättsvetenskapliga programmet kommer att fortsättas att ges parallellt med juristutbildningen. Göran Hussler bedömer att universitetet har den kompetens som krävs för att starta programmet, men ser ett framtida rekryteringsbehov. En lektorstjänst är under tillsättning och ytterligare en professor beräknas att rekryteras under 2005. Idag ges juristutbildningen vid universiteten i Lund, Uppsala, Göteborg, Umeå och Stockholm och är vid samtliga lärosäten en utbildning med mycket högt söktryck. För mer information kontakta studierektorn för rättsvetenskap tillika proprefekt vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Göran Hussler, telefon 0703-23 94 86, eller professorn i rättsvetenskap Joakim Nergélius, telefon 0707-61 54 22.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Örebro

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470