Pressmeddelande -

Miljögift kan förklara cancerökning

En forskargrupp vid Örebro universitet har upptäckt ett miljögift med egenskaper som liknar det manliga könshormonet testosteron. Forskarna undersöker nu om det hormonliknande miljögiftet kan ligga bakom den kraftiga ökningen av prostatacancer under de senaste årtiondena.

Det är just den kraftiga ökningen av prostatacancer som fått många forskare att misstänka att det finns miljögifter med androgena egenskaper, som påverkar cellerna på samma sätt som manliga könshormon.

Nu har Örebroforskarna upptäckt att det bromerade flamskyddsmedlet TBECH binder till cellerna på samma sätt som testosteron och därför kan påverka tillväxt och funktioner hos kroppens organ. När kemikalien testades på mänskliga celler ökade halten PSA (prostata specifikt antigen), ett ämne som endast tillverkas i prostatan och som vid förhöjda värden kan vara ett tecken på prostatacancer.

- Det innebär att TBECH kan vara en viktig orsak till uppkomsten och utvecklandet av prostatacancer, konstaterar Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

Det värsta sedan dioxin

Det bromerade flamskyddsmedlet TBECH finns bland annat i byggmaterial, isolering, möbelstoppning och plastföremål. I naturen har man hittat det i bland annat vitvalar och fågelägg. Det är ännu okänt hur stor spridningen är, delvis eftersom ämnet är svåranalyserat.

- Eftersom det är ett ämne som spritts i miljön under lång tid och påverkar cellerna redan vid mycket låga koncentrationer är våra resultat mycket oroväckande. Effekten är kraftigare än för könshormonet testosteron, så det här kan vara det värsta miljögiftet som har upptäckts sedan dioxin, säger Per-Erik Olsson.

Forskningen sker inom Centrum för livsvetenskap vid Örebro universitet och resultaten presenteras i en artikel i tidskriften Environmental Health Perspectives.

För mer information, kontakta Per-Erik Olsson, 019-30 12 44 eller 0706-83 14 41.

 

Ämnen

  • Naturvetenskap

Kategorier

  • miljögift
  • psa
  • tbech
  • bromerade flamskyddsmedel
  • prostatacancer

Regioner

  • Örebro

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Presskontakt

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470