Pressmeddelande -

Ny syn på sex- och kärleksberoende

Sex- och kärleksberoende är ett fenomen där det är vanligt att missbrukaren själv ställer sin diagnos och därför kan ett sådant missbruk eller beroende bestå av en massa olika saker. Det rör sig om grader av missbruk. Samtidigt bör man också erkänna att det är en moralisk bedömning av någons handlingar snarare än en precis medicinsk diagnos. Det menar Jofen Kihlström, doktorand i sociologi, i sin doktorsavhandling "Böjelser och begär- en kritik av beroendebegreppet". Han menar att ingen vet vad som mäts när man mäter beroende, vilket gör att den medicinska förståelsen av fenomenet är logiskt inkonsekvent och på många sätt bristfällig. - Sex- och kärleksberoende kan bestå av en massa saker - vanligast är många sexpartners, hög konsumtion av pornografi och återkommande tankar på sex och porr. Jag kan däremot inte se hur detta skulle kunna vara en sjukdom eller ett beroende. Men Jofen Kihlström menar också att oavsett vad man tror, eller tror sig veta, om beroende som fenomen så står det klart att det leder till mycket lidande, förnedring och misär för de som upplever sig som missbrukare eller beroende. I sin avhandling presenterar han en kritik av hur begreppet "beroende" används inom medicinen idag. Avhandlingen rymmer också en undersökning av så kallat sex- och kärleksberoende där Jofen Kihlström genomfört nio intervjuer med män och kvinnor som själva anser sig vara sex- och kärleksmissbrukare. Genom intervjuerna vill han förstå vad dessa män och kvinnor anser att deras problem bottnar i och hur de själva upplever sin situation. Avhandlingen avslutas med ett försök till förklaring av det vi idag kallar beroende. Jofen Kihlström presenterar ett alternativ till det medicinska perspektivet och föreslår att beroende som teoretiskt begrepp skrotas och att man istället pratar om grader av missbruk. Han menar att om missbruk och beroende inte är former av sjukdom så framstår det som konstigt att behandla dem på traditionellt medicinskt sätt. Han hoppas att hans avhandling kan användas som diskussionsunderlag för en debatt kring frågor som rör sex- och kärleksberoende. - Avhandlingen kan ge ett nytt perspektiv på missbruksfrågor och även behandling och prevention. Men eftersom teorin är ett sociologiskt perspektiv så krävs det att den tillämpas av en yrkesgrupp som arbetar med dessa frågor för att den ska kunna användas. Det primära syftet med avhandlingen menar han är att komma med ett förslag till en alternativ förklaring av fenomenen missbruk och beroende. För mer information, kontakta Jofen Kihlström, telefon 073-344 80 60. Text: Simon Holmén Foto: Jesper Johanson

Ämnen

  • Utbildning

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470