Pressmeddelande -

Nytt läkemedel mot hudcancer nära kommersialisering

Ett läkemedel som aktiveras av ljus kan innebära snabb, enkel och billig behandling av tiotusentals patienter med hudcancer enbart i Sverige. Örebroforskaren Leif Erikssons forskargrupp har nu fått runt fyra miljoner av statliga Vetenskapsrådet och Vinnova för att vidareutveckla och kommersialisera metoden.

Det nya läkemedel som Örebroforskarna tagit fram bygger på att använda fotodynamisk terapi i cancerbehandling. I korthet handlar det om ett läkemedel som aktiveras av ljus, vilket i sin tur leder till kemiska reaktioner som effektivt tar död på cancercellerna.

Med denna metod skulle merparten av de runt 30 000 nya fall av hudcancer som upptäcks varje år i Sverige kunna behandlas snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Det gäller även hudcancerns förstadier, så kallad aktinisk keratos.

- Det är väldigt glädjande att två av de tyngsta forskningsfinansärer vi har i Sverige satsar så aktivt på vår forskning. Att Vetenskapsrådet nu under arton år i rad stött vårt arbete är en tydlig kvalitetsstämpel, säger Leif Eriksson, professor i biofysikalisk och teoretisk kemi vid Örebro universitet.

Centrum för Livsvetenskap

Ett första patent har nyligen skickats in och med hjälp av företagsinkubatorn Inkubera har ett bolag bildats, Swedish Pharma AB, som ska föra behandlingsterapin vidare ut på marknaden.

Leif Erikssons läkemedelsforskning har sin hemvist i den tvärvetenskapliga, internationellt erkändaforskningsmiljön Centrum för Livsvetenskap (OLSC) vid Örebro universitet. Forskningen runt nya behandlingsformer för hudtumörer sker dessutom i nära samarbete med docent Lennart Löfgren vid Centrum för huvud- och halsonkologi på Universitetssjukhuset Örebro.

- Vårt läkemedel, och det nya behandlingskoncept vi utvecklar i samarbete med forskare i Belfast, har en enorm potential. Under det kommande året kommer vi antagligen att se ytterligare patent som direkta resultat av samarbeten med andra forskargrupper inom OLSC, bland annat inom behandling av åderförkalkning, samt autoimmuna sjukdomar som reumatism.

Avancerade datormodeller

Utvecklingen av nya läkemedel sker med hjälp av avancerad datormodellering - en metod som visat sig mycket framgångsrik.

- Vi tillhandahåller expertisen inom den teoretiska beskrivningen av nya läkemedel. I vår forskning försöker vi beskriva på detaljerad nivå hur dessa ska se ut, vilka egenskaper de ska ha för att bäst passa in i de rätta "måltavlorna" i kroppen, vad som händer om vi förändrar molekylerna på olika sätt, och liknande. Detta kopplar vi sedan ihop genom samarbeten med experimentella eller kliniskt aktiva forskargrupper inom OLSC samt på sjukhuset, vilket ger en mycket spännande dynamik i forskningen, säger Leif Eriksson.

För mer information kontakta Leif Eriksson, 019-30 36 52 eller0706-28 10 79.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Regioner

  • Örebro

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470