Pressmeddelande -

Örebroprofessor får miljömedicinska priset

Cancer- och Allergifonden delar varje år ut sitt stora miljömedicinska pris för viktiga insatser inom förebyggande och miljörelaterad forskning. I år är en av pristagarna Bert van Bavel, professor i kemi vid Örebro universitet. Han får priset för sin forskning och analytiska teknikutveckling kring så kallade POPs – persistenta halogenerade organiska miljögifter – främst flour.

 

– Jag har arbetat länge med att varna för användning och spridning av miljögifter så det känns oerhört roligt att få det här priset, säger Bert van Bavel, som delar priset med Hilde Nybom, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som forskar om tillämpad växtförädling.

Bert van Bavel har varit drivande inom FN:s miljöprogram (UNEP) och forskningsmiljön Människa, Teknik och Miljö (MTM) vid Örebro universitet har under hans ledning blivit ett av FN:s tre referenslaboratorier för POPs ämnen (Persistent Organic Pollutants) i världen.

Persistenta flourämnen

POPs-ämnen är långlivade och stannar i våra kroppar i flera decennier och har dessutom toxiska effekter – de kan ge upphov till cancer, reproduktions- och utvecklingsstörningar. Det är kemikalier som inte bryts ner i naturen utan finns spridda över hela världen även långt från de platser där de producerats och använts. De används bland annat i textilier, elektronik och som bekämpningsmedel.

Det är Bert van Bavels senaste upptäckt av persistenta flourämnen som Cancer & Allergifonden sätter främst i sin motivering. Dessa ämnen hittas både i miljön och i vårt blod i ungefär lika stora halter som ”traditionella” miljögifter som till exempel DDT eller PCB. Ännu högre halter uppmättes i 2-5 procent av befolkning och nyligen i samband med världscupen i längdskidor hos professionella skidvallare.

– Studier för att visa ett samband mellan persistenta flourämnen och prostatacancer har nu påbörjats i samarbete med Universitetssjukhuset i Örebro.

Miljöengagemanget började tidigt

Bert van Bavels intresse för miljö och hälsa började redan när han i sin hemstad i Holland på 1980-talet upptäckte att rök och aska från sopförbränningen var orsaken till skyhöga halter av miljögiftet dioxin i komjölk. Tillsammans med professor Kees Olie vid universitetet i Amsterdam visade Bert van Bavel att inte bara mjölken men också Hollands nationalprodukt Goudaosten var så kontaminerad med dioxiner att den inte var lämplig att äta.

– Tillsammans med en av de första av Cancer- och Allergifondens pristagare professor Christoffer Rappe undersökte jag sedan klorerade miljögifter inom olika marina näringskedjor i Bottenviken och vi hittade mycket miljögifter i både fisk och fiskfoder. På 1990-talet upptäckte jag tillsammans med professor Gunilla Lindström att det bromerade flamskyddsmedlet BDE inte bara fanns i den marina miljön utan också i blodet hos människor.

– Det är viktigt att vi identifierar och får bort skadliga ämnen ur vår miljö och så stöder det preventiva cancerforskning . Utvecklingen går framåt och det är lättare att få ämnen förbjudna och därmed ser vi en snabbare nedgång vilket är positivt, men det finns fortfarande oerhört mycket kvar att göra.

Årets prisutdelning äger rum klockan 13.30 tisdagen den 1 juni 2010 på Villa Källhagen, Djurgården.

För mer information kontakta: Bert van Bavel: 070-1753488

Pressbild: http://www.oru.se/Nyheter/Press/Informationsmaterial-och-bildarkiv/Personal_A-E/Bavel-Bert-van/

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • forskning
  • miljö
  • politik
  • cancer- och allergifonden
  • pris
  • persistenta flourämnen
  • miljögift
  • fn

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470