Pressmeddelande -

Skolans undervisning om hållbar utveckling analyseras av Örebroforskare

Utbildning för hållbar utveckling anses som en av skolans viktigaste uppgifter. Samtidigt är det ett svårt ämne, eftersom det inte bara handlar om fakta, utan i hög grad även etiska och moraliska frågor. Pedagogikforskaren Johan Öhman vid Örebro universitet har därför fått 2,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera hur skolan kan hantera ämnet.

Enligt den svenska läroplanen ska skolan stimulera eleverna att ta ansvar för miljön och därmed skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Däremot är det inte klart utsagt vad det är som ska göras eller hur det ska gå till.

- Införandet av utbildning för hållbar utveckling innebär en rad utmaningar för skolan, och ställer både kunskapsinnehåll, värdefrågor och arbetssätt i ett nytt perspektiv. Inte minst viktigt är att eleverna i skolan utvecklar en kompetens att delta i en demokratisk diskussion om en hållbar framtid, säger Johan Öhman.

Bygga upp nödvändig kunskap

Syftet med projektet att undersöka skolor som redan gjort stora satsningar på detta område och profilerat sig mot hållbar utveckling. Projektet kommer att ta ett helhetsgrepp på dessa skolor och undersöka hur de skapat en organisation som stöttar lärarna, hur lärarna tänker kring sin undervisning och hur undervisningen bedrivs i praktiken.

- Målet är att bygga upp den kunskap som är nödvändig för att förbättra utbildningen, stödja lärare och skolledning och underlätta införandet av utbildning för hållbar utveckling.

För mer information, kontakta Johan Öhman, 019 30 32 69.

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Örebro

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470