Pressmeddelande -

Smärtpatienter behöver få rätt behandling från start

För patienter med smärta i rygg, nacke eller axlar är de tre första månaderna en kritisk tid – om man inte får rätt behandling då är det svårt att kompensera för det efteråt.
– Patienter i riskzonen för långvariga problem måste identifieras tidigt och få rätt behandling direkt. Det tjänar både patienten och samhället på – eftersom de 10 procent av smärtpatienterna som får långvariga problem står för 80 procent av kostnaderna, säger Thomas Overmeer, medicinforskare vid Örebro universitet.


– Dessa patienter behöver få olika sorters stöd som inte en sjukgymnast kan stå för ensam. I nuläget skickas de inte vidare förrän man har sett att behandlingen hos sjukgymnasten inte hjälper. Men då har man förlorat värdefull tid, säger Thomas Overmeer, som själv är legitimerad sjukgymnast och arbetar vid arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Thomas Overmeers doktorsavhandling visar att det är nödvändigt för sjukgymnaster att ta hänsyn till psykosociala faktorer i behandlingen av patienter med smärta i rygg, nacke och axlar. Psykosociala faktorer är avgörande både för att identifiera människor som riskerar långvariga problem men också i rehabiliteringen.

– Sjukgymnastik har bra resultat inom tre månader för ungefär 90 procent av patienterna. Men det är de andra 10 procenten av patienterna som sjukgymnaster inte ska behandla utan direkt skicka vidare för KBT-behandling eller till ett multimodalt team, som består av läkare och psykolog såväl som sjukgymnast.

– Det är inte svårt att särskilja de patienter som behöver en annan vårdinsats men det är ett problem att det inte finns tillräckligt många KBT-psykologer eller multimodala team att tillgå. Det behövs fler och i längden skulle samhället tjäna ekonomiskt på att satsa på fler enheter och individen skulle slippa mycket onödigt lidande.

De 10 procent av patienter som får långvariga problem med smärta i rygg, nacke eller axlar står för 80 procent av kostnaderna inom primärvården. En otillräcklig behandling leder till långa sjukskrivningar och mycket lidande för den enskilde individen.

– Därför är det oerhört viktigt att rätta till bristen i kunskap om de psykosociala faktorerna som är en del av smärtproblematiken.

Smärta är inte bara en fysiologisk reaktion utan ett samspel mellan kropp, tankar, känslor och beteende. När smärta upplevs som ett hot kan det leda till katastroftankar. Rädslan gör att patienten fokuserar på smärtan och spänner sig vilket leder till att smärtan upplevs starkare. Det blir en negativ spiral som är svår att bryta.

– För att göra det möjligt för patienterna att bryta sig ur den onda cirkeln så måste de få hjälp att hantera rädsla och oro såväl som med de fysiologiska delarna.

För mer information kontakta Thomas Overmeer: 073-0258393

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • forskning
  • långvarig smärta
  • ryggsmärta
  • sjukgymnast
  • kbt
  • kbt behandling
  • psykosocialt stöd
  • sjukgymnastik

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470