Pressmeddelande -

Universitetets robotikforskning får fortsatt stöd av Vetenskapsrådet

Robotikforskarna vid Örebro universitet har fått 2,3 miljoner i fortsatt stöd från Vetenskapsrådet för att utveckla robotar som kan fungera i olika vardagsmiljöer. Målet är att skapa en teknik som gör det möjligt för robotar, andra intelligenta apparater och människor att prata med varandra och tolka orden på samma sätt.

- Robotarna är sedan länge etablerade i fabriksmiljöer, till exempel storskalig tillverkning av bilar, där de kan utföra väl definierade och avgränsade uppgifter snabbt och med stor precision. Men vår forskning handlar om att utveckla tekniken så att människor och robotar kan samarbeta och kommunicera med varandra, både i arbetslivet och offentliga miljöer, såväl som i hemmet, säger Silvia Coradeschi, professor i teknik vid Örebro universitet.

Ett gemensamt språk

Utmaningen är att skapa system där människor och robotar tillsammans kan utföra komplicerade uppgifter i föränderliga och oförutsägbara miljöer. Men förutsättningen för dessa väl sammansvetsade så kallade "symbiotiska robotsystem" ska fungera är det som forskarna kallar "förankring", vilket innebär att alla parter har ett gemensamt språk. Och eftersom målsättningen är att det inte ska krävas expertkunskaper för att prata med en robot, är det robotarna och andra intelligenta applikationer som ska anpassas till vårt vardagsspråk.

Personlig robot

Ett tänkt användningsområde för den nya tekniken är att kunna erbjuda den hjälp som gamla människor behöver för att kunna bo kvar i sina hem. Därför utgår forskarna till en början från några tänkbara scenarion där robotarna kan vara till nytta. Det kan till exempel handla om att hitta olika föremål. Då kan roboten till exempel kommunicera med lägenhetens kameror som förstår vad de ska titta efter.

Men forskarnas vill gå ett steg längre och bygga in "sunt förnuft" och inlärningsförmåga i systemet, så att robotar kan hantera nya och oförutsedda situationer. Saker förändras, byter plats och människor gör samma sak på olika sätt. I förlängningen skulle det kunna leda till att en personlig robot kan lära sig sin användares egenheter och anpassa sig till dennes vanor, preferenser och begränsningar.

För mer information, kontakta Silvia Coradeschi, 019-30 32 98.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Örebro

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470