Gå direkt till innehåll
ÖBO har tilldelats en direktanvisning i Tamarinden och ska bygga cirka 160 bostäder på två av tomterna. ÖBO håller nu på att ta fram den arkitektoniska utformningen med Sweco och tillsammans med White arkitekter formar ÖBO hållbara utemiljöer.
ÖBO har tilldelats en direktanvisning i Tamarinden och ska bygga cirka 160 bostäder på två av tomterna. ÖBO håller nu på att ta fram den arkitektoniska utformningen med Sweco och tillsammans med White arkitekter formar ÖBO hållbara utemiljöer.

Pressmeddelande -

Nu tas nästa steg att göra Örebro till en klimatsmart stad, genom förverkligandet av den nya stadsdelen Tamarinden

Skapandet av det helt nya bostadsområdet Tamarinden, som minimerar sin klimatpåverkan genom att använda förnybar energi i ett lokalt energisystem, har skett genom ett partnerskap mellan Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och E.ON.

Idag har det även tecknats en avsiktsförklaring med två nya aktörer, Epiroc Rock Drills AB och KumBro Utveckling.

Vi står inför stora klimatutmaningar, där vi måste minska världens koldioxidutsläpp, minska användningen av de fossila bränslena och har en effektbrist med överbelastade transportvägar i de nationella kraftledningarna som försvårar städers utveckling. Örebro vill möta dessa utmaningar med målet att bli en klimatneutral stad år 2030, enligt Agenda 2030.

ÖBO har under ett antal år fokuserat arbetat med att testa och utveckla klimatsmarta energilösningar i delar av sitt bostadsbestånd och där producerat, lagrat och delat elenergi mellan husen. ÖBOs uppdrag i Tamarinden är att ta med den kunskapen till övriga aktörer som gått in i projektet och implementera arbetssättet och de tekniska lösningarna i en hel stadsdel.

Det nya bostadsområdet rymmer cirka 600 bostäder, kommersiella lokaler och förskola. När allt är på plats blir området näst intill självförsörjande på elenergi. Det förverkligas med hjälp av ett lokalt energinät, solceller och smarta batterier som ansluts till en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kopplar upp sig mot. Förutom lokal elenergi bidrar stadsdelen även till att kapa effekttoppar hos E.ON och kan också bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska Kraftnät och på så vis minska trycket på de nationella kraftledningarna, elenergins motorvägar.

ÖBO har tilldelats en direktanvisning i Tamarinden och ska bygga cirka 160 bostäder på två av tomterna. ÖBO håller nu på att ta fram den arkitektoniska utformningen med Sweco och tillsammans med White arkitekter formar ÖBO hållbara utemiljöer. Övriga aktörer i Tamarinden är Serneke, Magnolia, Friendly Building och Tornet.

Avsiktsförklaring med Epiroc och KumBro
Fredag den 12 juni tecknas en avsiktsförklaring med två nya parter i projektet, Epiroc Rock Drills AB och KumBro Utveckling. Det innebär att Tamarinden nu får ytterligare två starka utvecklingsaktörer. Kraftfulla batterier från Epiroc´s gruvmaskiner kan lösa lagring av energi i hela bostadsområdet på ett miljövänligt sätt. KumBro vill bygga en digital mötesplats där operatörer och andra it-företag kan placera sin kommunikationsutrustning och de ska även bygga det senaste inom fiberuppkoppling med smarta, trådlösa IoT-lösningar för fastighetsägarna och de boende.

Från vänster i bilden: Jonas, Albertson, Epiroc, Peter Lilja, KumBro, Ulf Rohlén, ÖBO, Erik Jörstad, E.ON samt Ullis Sandberg Örebro kommun. Hedersgäst vid tecknandet, Maria Larsson, landshövding.


För mer information vänligen kontakta:

Jonas Tannerstad, chef el och automation, 0707-19 43 98, jonas.tannerstad@obo.se
Sanna H Bolinder, gruppchef projektutveckling, 0707-19 43 56, sanna.h.bolinder@obo.se
Christer Lundqvist, projektutvecklare, 019-19 44 25, christer.lundqvist@obo.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation i god boendemiljö. Vår vision säger att våra erbjudanden ska möta örebroarnas olika behov och önskemål samt att vi tillsammans utvecklar ett attraktivt Örebro där människor trivs, vill bo och verka.

Presskontakt

Ulf Rohlén

Ulf Rohlén

Presskontakt Verkställande direktör 019-19 43 08
Harriet Arnold

Harriet Arnold

Presskontakt Chef kommunikation & marknadsföring Huvudkontaktperson för media och press. 019-19 44 57

Det här är vi!

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Sedan 2010 är ÖBO också en koncern. Koncernen omfattar dotterbolagen ÖBO Omsorgsfastigheter AB, Västerporten Fastigheter i Örebro AB samt ÖBO Husaren AB.
Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

ÖBO-fakta enligt årsredovisning 2019:
465 anställda
1 706 mkr i omsättning
1 102 kr/kvm genomsnittlig hyra
22 501 lägenheter
43 047 hyresgäster
1 210 lokaler

ÖrebroBostäder AB
Besöksadress Fredsgatan 20 A / Box 8033
700 08 Örebro
Sverige