Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Välkommen till Vivalla och kvarteret med egen arbetskonsulent!

Som en del i den långsiktiga utvecklingen av Vivalla, Örebros största stadsdel, satsar ÖBO på förnyelse av Visgatan. Under projektnamnet Mitt Gröna Kvarter ska ÖBO i nära samarbete med de boende utveckla kvarteret. ÖBO vill skapa en stadsdel med personliga kvarter, med hus och gårdar som ser olika ut. I fokus står också att göra befintliga hus mer energieffektiva. Det handlar om att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. För detta har ÖBO också erhållit stöd från Delegationen för Hållbara städer.

Under de senaste månaderna har det pågått ett intensivt arbete med att samla in synpunkter från de boende i kvarteret. Genom öppna möten i kvarteret, arbetsgruppsträffar, webbaserade kundpaneler och en mängd andra metoder har de boende haft möjlighet att lämna sina synpunkter på förändringsarbetet. En sammanställning av dessa lämnades till de fyra arkitektkontor som fått i uppdrag att ta fram idéskisser på Visgatans framtida utformning. Arkitekterna har utifrån ÖBOs och hyresgästernas synpunkter arbetat fram fyra mycket olika idéskisser. Dessa finns nu att se på plats i kvarteret. Nu fortsätter arbetet med att utveckla de här idéerna i samtal mellan de boende och ÖBO för att komma fram till konkreta förslag för att skapa framtidens attraktiva och hållbara boendemiljö.

Samarbete med arbetsförmedlingen
Som en del i arbetet med Mitt Gröna Kvarter är vi nu också glada att i samarbete med Arbetsförmedlingen kunna presentera ett nytt koncept som vi kallar för "Boendebyggande". Vi vill hitta sätt för arbetslösa boende att delta praktiskt i själva ombyggnationen av kvarteret och på så sätt bidra till att fler på sikt får möjlighet till arbete. Arbetsförmedlingen blir under projekttiden en lokal aktör på plats i kvarteret och kommer att samverka med andra lokala verksamheter såsom Jobbpunkt Väst och Dynamo.

Välkommen till Visgatan på torsdag den 9 juni, kl 15.30
Den 9 juni kl. 15.30 är du välkommen att träffa ÖBO och Arbetsförmedlingen på plats i kvarterslokalen på Visgatan4 A. Då kommer du få höra mer om förnyelsearbetet inom Mitt Gröna Kvarter och hur detta kan skapa fler jobb.

Vi bjuder på grön fika!

Vill du veta mer?
Vänligen kontakta Peter Hjalmarsson, ÖBOs disktriktschef i Vivalla, 0707-19 45 82.

Ämnen

Regioner


Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Kontakter

Ulf Rohlén

Ulf Rohlén

Presskontakt Verkställande direktör 019-19 43 08
Harriet Arnold

Harriet Arnold

Presskontakt Chef kommunikation & marknadsföring Huvudkontaktperson för media och press. 019-19 44 57

Det här är vi!

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Sedan 2010 är ÖBO också en koncern. Koncernen omfattar dotterbolagen ÖBO Omsorgsfastigheter AB, Västerporten Fastigheter i Örebro AB samt ÖBO Husaren AB.
Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

ÖBO-fakta enligt årsredovisning 2021:
468 anställda
1 706 mkr i omsättning
1 136 kr/kvm genomsnittlig hyra
22 044 lägenheter
41 446 hyresgäster
1 037 lokaler

ÖrebroBostäder AB
Besöksadress Fredsgatan 20 A / Box 8033
700 08 Örebro
Sverige