Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Vätgas istället för naturgas – Helsingborg inleder samarbete med stadens energi- och industriföretag

Vätgas istället för naturgas – Helsingborg inleder samarbete med stadens energi- och industriföretag

I Helsingborg undersöks nu möjligheterna att upprätta ett vätgaskluster, en sammanslutning av företag och institutioner som gemensamt arbetar för att etablera vätgas som en hållbar energibärare i det lokala energisystemet.
För att initiera detta arbete finansierar staden nu, genom sin innovationsfond, en förstudie i samverkan med Öresundskraft, Kemira Kemi och Elcowire. Syftet med förstudien ä

Öresundskraft lanserar energilagring till företag – viktigt för omställningen

Öresundskraft lanserar energilagring till företag – viktigt för omställningen


Öresundskrafts lanserar energilagring via batterier till företag. Batterierna ska bidra till att balansera det nationella elnätet genom att användas på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. Satsningen är en del av Öresundskrafts övergripande uppdrag att fasa ut fossila bränsle från transport och industri, öka tillgången till förnybar energi och samtidigt bidra till ett robust elnät.

Öresundskraft ska upphandla lagringsaktör för att hantera 200 000 ton koldioxid årligen

Öresundskraft ska upphandla lagringsaktör för att hantera 200 000 ton koldioxid årligen

Öresundskrafts CCS-initiativ på Filbornaverket planeras att vara i drift 2027. Upphandlingen av en partner för att bygga anläggningen pågår och förväntas vara klar till sommaren. Nästa steg är att upphandla en lagringsaktör som är redo att ta emot koldioxid enligt Öresundskrafts tidsplan.
Helsingborgs stad har satt målet att vara klimatneutralt 2030 och att Öresundskrafts CCS-anläggning kommer

Sociala medier

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft

Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige