Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2008

Orexo levererar i enlighet med den fastlagda strategin för att skapa långsiktig lönsamhet Perioden i korthet · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 24,0 (6,4) · Resultat efter skatt var MSEK -62,2 (-37,9) · Resultat per aktie uppgick till SEK -2,88 (-2,73) Väsentliga händelser första kvartalet 2008 · Potentiell ny mekanism för behandling av astma och KOL publicerad. · Rapinyl® /Abstral har godkänts för marknadsföring i Sverige. · OX-NLA Nässpray visar utmärkt lokal tolerans hos patienter med hösnuva. · Rapportresultat bekräftar klinisk effekt av OX17 för behandling av refluxsjukdom (GERD). Väsentliga händelser efter periodens utgång · Orexos årsstämma hölls den 3:e april. · Meda AB förvärvade de exklusiva världsrättigheterna till två av Orexos patenterade läkemedel; Sublinox™ (OX22) och OX-NLA. · En fas I-studie för OX19 visar att Orexos nya nasala sprayberedning för administrering av desmopressin ger bättre upptag än nuvarande nässpray på marknaden. Nästa steg för Orexo är att söka partnerskap för vidare utveckling av produkten. Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, kommenterar: ”Vår målsättning är att utveckla Orexo till ett lönsamt pharma-bolag. Det känns därför glädjande att kunna konstatera att Orexo har gjort betydande framsteg i denna riktning under det gångna kvartalet. Det avtal vi tecknat med Meda är ett tydligt steg närmare vårt mål och läggs till de redan framgångsrika samarbeten vi har med ProStrakan, Endo Pharmaceuticals, Kyowa Hakko och Boehringer Ingelheim. Det känns tillfredställande att avtalet med Meda omfattar en produkt med ursprung i Biolipox och en produkt med ursprung i Orexo. Det stärker ytterligare min uppfattning om nyttan av fusionen av de två företagen under föregående år. Under perioden har Rapinyl® /Abstral godkänts för marknadsföring i Sverige, vilket varit en viktig framgång för oss. Vi emotser nu ett EMEA-beslut under innevarande halvår, för att kunna lansera vår produkt i samverkan med ProStrakan under det tredje kvartalet i år. Produkten kommer att marknadsföras under namnet Abstral. Vi fortsätter att arbeta med hög takt för att dra nytta av vår värdefulla portfölj av projekt och generera ytterligare kommersiella framgångar, för att därigenom skapa långsiktig lönsamhet och aktieägarvärde.” För fullständig delårsrapport, se bifogad länk till pdf. För ytterligare information, kontakta: Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, Orexo AB Tel: 0708-66 19 90 E-post: torbjorn.bjerke@orexo.com Claes Wenthzel, vice vd och finansdirektör, Orexo AB Tel: 018 - 780 88 44 E-post: claes.wenthzel@orexo.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Beata Augenblick

Presskontakt Investor Relations Coordinator / Web Manager + 46 (0)18 780 88 00 Presskontakt på Orexo.se