Pressmeddelande -

Orexo presenterar på Rodman & Renshaw 6th Annual Global Healthcare Conference

Orexo meddelade idag att den verkställande direktören kommer att hålla en presentation på Rodman & Renshaw 6th Annual Global Healthcare Conference den 17 maj 2010.

Konferensen hålls den 16-18 maj på Grosvenor House Hotel i London, Storbritannien och är ett event som vänder sig till den internationella finansmarknaden.
Det fullständiga presentationsschemat finns tillgängligt på www.rodm.com/conferences.

Presentationen kommer efteråt att offentliggöras på www.orexo.se.

 

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 0708-66 19 90
E-mail: torbjorn.bjerke@orexo.com

Claes Wenthzel, vice VD och finansdirektör, Orexo AB
Tel: 0708-62 01 22
E-mail: claes.wenthzel@orexo.com

 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandlingsformer för smärta och inflammation. Företaget har fyra produkter på marknaden och en bred projektportfölj i sen utvecklingsfas. Försäljning och marknadsföring sker huvudsakligen genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Abstral, avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter är idag Orexos mest betydande produkt. Abstral lanserades i viktiga europeiska länder under 2009 och registreringsansökningar har lämnats in i USA, Kanada och Japan. Orexo har 108 anställda och huvudkontor i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

 

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2010 kl. 17:00.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Beata Augenblick

Presskontakt Investor Relations Coordinator / Web Manager + 46 (0)18 780 88 00 Presskontakt på Orexo.se