Pressmeddelande -

Manifestation mot mobbning

Händelserna i Bjästa har upprört  hela  Sverige och bidragit till att avslöja mobbningens fruktansvärda mekanismer och de nya möjligheter som de sociala medierna erbjuder. Mobbning förekommer naturligtvis över hela landet och skolinspektionen har nyligen meddelat att nio av tio skolor brister ifråga om antimobbningsarbete.

Men mobbning bland skolungdomar skulle knappast ha nått sådan omfattning om det inte vore för den likgiltighet, som vuxenvärlden visar. Mobbning och kränkande särbehandling  på arbetsplatserna är förbjudet som framgår av arbetsmiljölagstiftningen, brottsbalken kap 3 och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 1993:17, men rättstillämpningen fungerar inte alls i enlighet med lagstiftarens intentioner.

Här behövs ökad insikt och empati,  skärpt rättsmedvetande, politisk handlingskraft och mod att stå upp för de utsatta i alla enskilda fall.

Organisation Mot  Mobbning  inbjuder därför  till en manifestation mot mobbning  lördagen den 29 maj med början kl 11 i S:ta Klara kyrka i Stockholm. På programmet står paneldiskussion,utställningar, sång och musik, ljuständning för dem som inte orkat leva längre pga kränkning och utstötning. Manifestationen avslutas med tal  och appeller på Stortorget i gamla stan.

Medverkande i paneldiskussionen är: Elevombud vid skolinspektionen Lars Arrhenius, författaren Lisbeth Pipping, professor i folkhälsovetenskap Margaretha Strandmark och jur dr Maciej Zaremba.

Organisation Mot Mobbning hälsar alla välkomna att delta  i denna manifestation mot det tysta våldet i skolor och på arbetsplatser.

           Mats Jonsson,    Uppsala                Anita Wallstedt,    Kolmården
           Ordförande                                        sekreterare i  Organisation Mot Mobbning

Ämnen

  • Rättsfrågor

Kategorier

  • elever
  • skola
  • mobbning
  • mobbing
  • kränkande behandling diskriminering trakasserier gymnasiet grundskolan friends skolverket skolinspektionen arbetsmiljöverket mobbning
  • anti-mobbing

OMM, Organisation Mot Mobbning är en ideel förening, som ska verka för att identifiera, kartlägga och eliminera mobbning i arbetslivet.
OMM är politiskt och religöst obunden.
OMM ska arbeta både med att informera, hjälpa och stödja enskilda medlemmar, såväl som att kontakta och ställa krav på myndigheter och maxthavare i mobbningsfrågor.
OMM ska verka för en vassare och straffsanktionerad lagstiftning mot mobbning i arbetslivet.
OMM ska verka för, att det ska bli obligatoriskt för Försäkringskassan att utreda samtliga anmälningar mot kränkande särbehandling, som kommer dem tillhanda.
OMM ska hela tiden vinnlägga sig om att marknadsföra sitt budskap, genom att delta i debatter, skriva artiklar och böcker, informera i radio och TV, demonstrera, skicka ut flygblad mm.
OMM ska hålla regelbunden kontakt med sina medlemmar och informera om vad som händer i föreningen och vilka resultat man nått. 

Kontakter

Anita Wallstedt

Presskontakt Sekreterare 011-391128

Mats Jonsson

Presskontakt Ordförande 018-468549