Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Örebro är Sveriges friluftskommun 2012

Örebro har utnämnts till ”Sveriges friluftskommun 2012”. Utmärkelsen baseras på en undersökning genomförd av CMA Research, om hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Resultaten presenterades på Tankesmedjan för friluftsliv i Stockholm.

– Ett rikt och tillgängligt friluftsliv förebygger ohälsa och bidrar till ökat miljöengagemang. Kommunerna kan göra viktiga insatser för friluftslivet såväl i egen regi som genom att stötta lokala friluftsorganisationer och aktörer inom naturturism, säger miljöminister Lena Ek.

Det var Örebro som tog hem första priset när utmärkelsen ”Sveriges Friluftskommun 2012” delades ut av miljöminister Lena Ek, på Tankesmedjan för friluftsliv i Stockholm. Förutom äran består priset av 50 000 kronor, som ska användas till friluftsliv i kommunen.

Den undersökning som ligger till grund för utmärkelsen visar på stora variationer mellan kommunerna. Knappt varannan kommun har en uppdaterad översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv, och tre av tio har naturturism som strategisk fråga i sin näringslivsplan.

Friluftslivspolitikens övergripande mål är att naturen ska vara tillgänglig för alla. Det kräver ett särskilt engagemang för människor som av något skäl har svårt att komma ut i naturen. Knappt var tredje kommun har tagit initiativ till aktiviteter för att stimulera till friluftsliv bland personer med utländsk härkomst. En lika stor – eller lika liten – andel av kommunerna har särskilda aktiviteter för att uppmuntra till friluftsliv bland pensionärer.

– Örebro gör ett föredömligt arbete. Vi hoppas att utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2012 ska inspirera många andra kommuner att arbeta lika målmedvetet med det lokala friluftslivet, säger Maria Ågren, generaldirektör vid Naturvårdsverket.

Fakta om utmärkelsen Sveriges Friluftskommun
Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2012 baseras på en enkät som besvarades av 254 av landets 290 kommuner. Undersökningen har fokuserat på tre områden: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv.

Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

Totalt kunde en kommun få maximalt 32 poäng i undersökningen, och vinnarkommunen Örebro fick full pott. På en delad andraplats kom Ludvika, Kristianstad och Sundsvall med 31,5 poäng. Närmast därefter kom kommunerna Östhammar (31 poäng), Söderhamn (30 poäng), Uppsala och Örnsköldsvik (29,5 poäng) samt Borås, Jönköping, Leksand och Tranås (28,5 poäng).

2010, då utmärkelsen delades ut för första gången, tog Sundsvall första platsen och 2011 vann Örnsköldsvik.

Läs mer i rapporten Sveriges friluftskommun 2012: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6475-4.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Frimodig, samordnare friluftsliv Naturvårdsverket,
010-698 15 97, christina.frimodig@naturvardsverket.se

Malin Björn, kommunekolog, Örebro kommun, 019-21 13 65, malin.bjork@orebro.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Johan Lilliecreutz, projektledare CMA Research, 0708-91 93 00, johan.lilliecreutz@cmaresearch.se

Ämnen


Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Presskontakt

Annika Persson Kvarnbergs

Annika Persson Kvarnbergs

Presskontakt Kommunikation +46 766983070