Gå direkt till innehåll
Plastrapporten 2021 - Orkla Sverige
Plastrapporten 2021 - Orkla Sverige

Pressmeddelande -

Orkla Sverige lanserar Plastrapporten 2021

Sex av tio svenskar är oroade över plastens miljöpåverkan, enligt Orklas Hållbarhetsbarometer 2020. Nu lanserar Orkla Plastrapporten 2021, som belyser det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för en mer miljövänlig utveckling. Med denna rapport hoppas företaget belysa förutsättningarna och vägarna till ett cirkulärt system i Sverige.

– Förpackningar är en viktig del av dagligvaror. Samtidigt kan förpackningarna ha en negativ påverkan på miljön och klimatet. Vi har intervjuat ett tiotal experter från olika delar i värdekedjan, och jag är överraskad över det oerhört positiva gensvaret vi fått. Jag upplever en stor enighet i att vilja samarbeta kring denna fråga, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör Orkla Sverige.

I Orklas Hållbarhetsbarometer framgår att 8 av 10 svenskar tycker det är viktigt att återvinna plastförpackningar. Trots det är det bara cirka hälften som sorteras ut för materialåtervinning och endast 10–20 procent som blir till nya förpackningar. I Plastrapporten 2021 samlas en rad röster från olika delar av värdekedjan, med olika perspektiv på hur ett mer miljövänligt och mer cirkulärt system kan skapas.

Sverige behöver fokusera på att få till ett välfungerande återvinningssystem, där en majoritet av all plast återvinns. För att verkligen fånga miljövinsterna i ett bättre återvinningssystem för plast skulle vi dessutom behöva skapa en så kallad closed loop, ett system där alla förpackningar som återvinns kan bli nya förpackningsmaterial igen.

Rapporten pekar på att det finns en tveksamhet till att näringslivet klarar av att bygga nya pantsystem utan tvingande regelverk från politiken. Marknadsvärdet på återvunnen plast är för dåligt för att marknaden ska lösa frågan själv.

Att använda mer återvunnen plast står dock högt på agendan för att åstadkomma ett cirkulärt system. För många plastsorter saknas en sekundärmarknad vilket innebär att plast som inte går att sälja går direkt till förbränning. Från experthåll framhålls dock att mer återvunnen plastråvara skulle kunna blandas med nytillverkad plast.

Även läget för biobaserad plast behandlas i rapporten. Den biobaserade plasten står i dag för bara knappt en procent av de mer än 320 miljoner ton plast som produceras årligen i världen. I dag är hybrid- eller blandförpackningsmaterial mer vanligt förekommande, men dessa är än så länge svåra att återvinna.

– Det finns två möjliga vägar här, dels behöver vi aktivt söka efter lämpliga alternativ till hybridförpackningsmaterial som samtidigt ger ett acceptabelt produktskydd men vi behöver också jobba med innovation och forskning för att utveckla återvinning, både mekanisk och kemisk, av denna typ av material, säger Pavel Komůrka, hållbarhetskoordinator och ansvarig för förpackningsdesign inom Orklakoncernen.

– Rapporten ska ses som startskott för en ökad dialog kring plast och dess utmaningar och möjligheter, säger Cecilia Gannedahl.

Plastrapporten 2021 kan laddas ner på orkla.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör Orkla Sverige, 0730-81 39 33, cecilia.gannedahl@orkla.se

Ämnen

Taggar


Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel, apotek, bageri och storhushåll. Orklabolagen i Sverige omsätter nära 7 000 MSEK och har drygt 3000 anställda på 18 anläggningar och kontor. Vi arbetar för att bidra till en mer klimartsmart vardag och står bakom flera av Sveriges mest välkända varumärken, såsom Grumme, Felix och OLW. Vi vill vara din vän i vardagen.

Presskontakt

Cecilia Gannedahl

Cecilia Gannedahl

Presskontakt Kommunikationsdirektör Mediefrågor om Orkla som företag.

Relaterade nyheter