Nyhet -

Ny metod ska få fler i arbete

De senaste åren har det ekonomiska biståndet ökat i många av landets kommuner, däribland Osby. Nu vill förtroendevalda och tjänstepersoner vända trenden genom en ny metod. Med fler personer i arbete kan både kompetensförsörjning säkras och integrationen utvecklas.

I maj 2018 lämnade Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en motion till kommunfullmäktige. Ett resultat av motionen är att kommunen gjort en handlingsplan för att fler personer ska komma i arbete och kunna försörja sig. Handlingsplanens övergripande fokus är att förbättra samarbetet mellan kommunen, arbetsförmedlingen, näringslivet och den ideella sektorn.

Vad är det som skiljer detta arbetet jämfört med andra kommuners satsningar på att öka sysselsättningen?

– Det är framförallt den organisation vi skapar som enbart ska fokusera på arbete, integration och kompetensförsörjning. Det vi vill uppnå är att vi alla identifierar gemensamma mål och samordnar våra krafter, initiativ och resurser på ett bättre sätt, säger verksamhetsutvecklare Emma Frostensson.

Hur visar det sig för den som är arbetslös?

– Den som behöver stöd för att hitta sin väg till arbete ska känna att vi har resurser och kunskap att hjälpa. Men vi ställer också krav på att den sökande är aktiv och deltagande, detta gör vi tillsammans.

Mycket inspiration i arbetet har hämtats från grannlänet där Växjö kommun arbetar på ett liknande sätt.

– En del av handlingsplanen var att bjuda in och ta del av Växjös lärdomar. I juni hade vi besök från Växjö, och det hjälpte oss framåt med att strukturera vårt arbete.

Vilka resultat hoppas ni på?

– Detta är ett långsiktigt arbete med målet att så många som möjligt ska ges möjlighet att arbeta. Den främsta effekten är att fler människor får en ekonomisk frihet och kan försörja sig själva.

Vad händer härnäst i projektet?

– Under hösten träffas arbetsgruppen för att identifiera pågående initiativ och formulera konkreta åtgärder. Tillsammans fokuserar vi på det vi faktiskt kan göra och påverka för att effektivisera och få till en förändring. Det är då vi kan hjälpa fler in på arbetsmarknaden, skapa förutsättningar för integration och lyckas med vår kompetensförsörjning avslutar Emma.

Fakta

En politisk styrgrupp leder arbetet. Kommundirektör leder en styrgrupp med tjänstepersoner, Arbetsförmedlingen, näringslivet och ideella sektorn. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar, Arbetsförmedlingen och den ideella sektorn har tillsatts.

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • hälsa och välfärd
  • näringsliv och jobb
  • tillväxt och utveckling

Regioner

  • Växjö

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58