Pressmeddelande -

Det goda företagsklimatet fortsätter i Osby

På tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Osby behåller sin framskjutna placering som nr 24 av 290 kommuner i Sverige.

- Mycket glädjande att våra företag har en fortsatt positiv attityd till företagande i vår kommun, säger Gert Jönsson, näringslivsutveckare i Osby kommun.

Osby är klart bästa kommun i nordöstra Skåne. Även i hela Skåne ligger Osby bra till - endast ett fåtal skånska kommuner har en bättre placering. Ett nära samarbete med den lokala företagsorganisationen, Osby Näringsliv, är säkert en av förklaringarna till den framskjutna placeringen. Varje år besöker kommunen tillsammans med Osby Näringsliv omkring 90 företag i avsikt att fånga upp synpunkter, såväl positiva som negativa. Denna dialog är viktig för ett bra företagsklimat.

- Jag tycker vi ligger i topp bland kommuner med liknande förutsättningar. Under Osby

Näringslivs tre år långa verksamhet har vi jobbat målmedvetet med flera aktiviteter i syfte att stärka företagsklimatet och det har gett resultat, konstaterar Henry Gustavsson, ordförande i Osby Näringsliv. Exempel på aktiviteter är lunchmöten, företagskväll, mässor, utbildningar. Osby Näringsliv är också synnerligen aktiv i infrastrukturprojekt såsom Pågatåg Nordost och Sydostlänken.

- Vi behåller vår position och förstärker därmed vårt varumärke som entreprenörskommun, och det är vi mycket stolta över, säger Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information:

Anders Pettersson (c), kommunalråd
Tfn: 0709-318177

Gert Jönsson, näringslivsutvecklar
Tfn: 0479-18326

Henry Gustavsson, ordförande Osby Näringsliv
Tfn: 0708-156962

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Osby

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 250 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58