Pressmeddelande -

EkoBi-mattan i final

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för hållbarhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden. Klass 6B på Hasslarödskolan har kommit långt i tävlingen med sitt projekt EkoBi-mattan och är nu en av tio finalister.

Genom att delta i projektet blir barn i förskola och elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i Agenda 2030 och utvecklar innovationer som svar på globala och regionala utmaningar. På tisdag är det dags för klassen att presentera sin idé för juryn, allt sker dock online på grund av den pågående pandemin. Dagen efter koras vinnarna.

Matta preparerad med fröer

Bidraget som klass 6B tävlar med är EkoBi-mattan, en innovation som knyter an till globalt mål nummer 15 om ekosystem och biologisk mångfald. Eleverna beskriver att det är en slags matta man lägger ut på tak till skjul, cykelställ och garage exempelvis.

- Mattan är preparerad med fröer, lökar eller plantor, skräddarsyr efter ditt behov. På hemsidan för Eko-Bi-mattan är tanken att man ska klicka i vilka blommor man vill ha och vilka insekter man vill främja, till exempel humlor, bin eller fjärilar.

Det ska även finnas färdiga alternativ som Blomsteräng, Fjärilsmattan och Bimattan. Sist men inte minst är det viktigt att klicka i var man bor så det blir rätt växtzon. Mattan är uppbyggd av naturgummi, torv, jord och ett litet nät som håller växtligheten på plats.

Enkelt sätt att främja ekosystemet

Att det är ett enkelt och relativt billigt sätt att främja våra ekosystem och naturliga livsmiljöerna är till innovationens fördel anser eleverna. De har också idéer om hur den kan användas i skolverksamheten.

- Skolor skulle kunna göra en matta som passar just det de arbetar med. Tänk vad roligt om man kan få in mera liv i skolarbetet och göra mattor till taken på våra cykelställ till exempel.

Eleverna i klassen tror att både skolor, kommuner, fastighetsägare, landsting och privatpersoner kan dra nytta av innovationen.

- Vi tror att man blir gladare av mer växtlighet i både stad, bostadsområden, stationer och andra offentliga miljöer och att många tycker det är ett enkelt sätt att hjälpa vår miljö. Men det viktigaste är ändå är att våra insekter, humlor, bin, fjärilar inte dör ut – att ekosystem och livsmiljöer inte försvinner eller rubbas beskriver de.

Om InnoCarnival

Genom hela utbildningen, från förskola till och med högskola framhålls entreprenörskap som en nyckelkompetens. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning. InnoCarnival Skåne är skolprojektet som förenar de här perspektiven och förmågorna.

I projektet lär sig barn och unga om innovationsprocessen och får arbeta i verkliga sammanhang med externa kontakter. De tränar sin förmåga att kommunicera, arbeta tillsammans och kreativt samt tänka kritiskt.

InnoCarnival Skåne har sedan 2014 engagerat 10 000 barn och unga med drömmar och visioner om framtiden. De har samlats på innovationskarnevaler och för jurygrupper stolt presenterat finurliga lösningar och innovationer som kan bidra till de globala målen och Agenda 2030 (globalamalen.se). I får man tänka nytt och finalisterna får möta sin jury online.

Projektet organiseras genom Pedagogisk Inspiration i Malmö som arbetar med professionsutveckling på uppdrag av Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Kontakt

Linda Stjernqvist, lärare för klass 6B på Hasslarödsskolan
Telefon: 070-60 28 445
E-post: linda.stjernqvist@osby.se

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • miljö
  • tillväxt och utveckling
  • barn och utbildning

Regioner

  • Osby

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 250 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat innehåll