Pressmeddelande -

Lyckat koncept med Äldresatsningen och extratjänster

Äldresatsningen och extratjänster har visat sig bli vinnande koncept och lyft för äldreomsorgen i Osby kommun. Det visar utvärderingar av de två olika satsningarna.

Osby kommuns utvärdering av äldresatsningen visar på positiva effekter

Osby kommun har genom statliga medel i projektet Äldresatsningen kunnat öka bemanningen av vårdpersonal och ser ett antal förbättringar som resultat.

- Den ökade bemanningen, som vi hoppas få behålla framöver, har skapat utrymme för personal att tillbringa mer tid med vårdtagarna. Detta har gett en lugnare omgivning och ökad trygghet både för den enskilde vårdtagaren och anhöriga, säger Regina Bendz, enhetschef på Lindhem.

Utvärderingen visar:

  • -Förbättrad måltidsmiljö där personalen kan vara med under hela måltiden.
  • -Fler aktiviteter ordnas för de boende såsom exempelvis musikstunder med allsång, högläsning, spela sällskapsspel samt mer utevistelse och promenader. Större festligheter som midsommarfirande, underhållning med uppträde och utflykter till exempelvis Svarta bergen har också gjorts.
  • -Mer fysisk träning både i form av gruppträning och egenträning. Exempel på fysiska aktiviteter som anordnas är balongpingis och bowling.
  • -Egentid för den boende som kan läggas på exempelvis hårvård, manikyr eller personliga samtal med personal.
  • -För de anställda har arbetsmiljön förbättrats genom mindre stress och mer tid för de boende med högre arbetstillfredsställelse som följd. Bland annat har delade turer för personalen minskats på vissa enheter. Där de delade turerna minskats upplevs det att eftermiddagarna har blivit lugnare. Personalen har haft större möjligheter att sitta ner med vårdtagarna och har även haft bättre möjligheter att möta anhöriga som besöker enheterna.

Mycket goda erfarenheter av extratjänster inom äldrevården

Osby kommun har, via arbetsförmedlingen, fått möjlighet att ta in personal i form av extratjänster inom äldrevården.

En extratjänst innebär att en offentlig verksamhet vid behov får en extra resurs i form av en arbetssökande, samtidigt som den arbetssökande får ekonomisk ersättning och arbetslivserfarenhet. Extratjänsterna ska stimulera anställning av personer som har svårt att få ett jobb. Syftet är att den som får en extratjänst långsiktigt ska få fäste på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna för extratjänsterna inom äldrevården i Osby kommun är bland annat att assistera vid måltider, städa i kök och allmänna utrymmen, utföra olika sociala aktiviteter som att ta de boende på promenader, baka tillsammans med dem, prata och hjälpa dem med olika sysslor. De hjälper också till vid större sociala aktiviteter och evenemang.

- Många av de personer som vi har tagit in på extratjänster inom äldrevården kommer från ett annat land. Detta blir ett bra sätt för dem att integreras i det svenska samhället. Ett sätt att lära sig språket och få en chans att komma in på arbetsmarknaden, säger Andriette Näslund, områdeschef inom boende och omsorg på Osby kommun.

- Dessutom skapar det ett intresse och lockar förhoppningsvis dessa personer till att utbilda sig inom vårdyrket, där det idag är en stor brist på arbetskraft.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Osby

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Presskontakt

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat material