Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny vägsträcka skapar ”flaskhals”

Med anledning av den kommande invigningen av den nybyggda vägsträckan Markaryd - Osby på Tvärleden, träffades intressenter för Tvärleden för att diskutera hur man så fort som möjligt ska kunna motverka ”flaskhals”-effekter i trafiken genom Lönsboda centrum nu när trafikmängden beräknas öka.

Under måndagen den 20 juni träffades representanter från Osby kommun, Markaryds kommun, Olofströms kommun, Region Blekinge och Volvo Personvagnar i Osby kommunhus, för att diskutera hur man ska gå till väga för få berörda myndigheter att tidigarelägga bygget av förbifarten i Lönsboda. Nu när vägen mellan Osby och Markaryd öppnas den 30 juni, så förväntas trafikbelastningen med både tung- och persontrafik kommer öka kraftigt på bland annat väg 121 som binder samman Osby med Blekinge länsgräns.

- Den enda kvarvarande ”flaskhalsen” på sträckan Olofstöm - Halmstad är nu vägen som går genom Lönsboda centrum. Vägen är inte dimensionerad för så stora trafikmängder och skär rakt igenom centret, säger Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun

Gruppen har enats om att i höst boka in möten med Trafikverket och Region Skåne. Detta för att lägga fram sina argument om att tidigarelägga bygget av förbifart Lönsboda. I de planer som ligger idag, är bygget inte planerat förrän 2019, något som gruppen anser vara för långt fram i tiden.

- Den ökande trafiken genom centrum i Lönsboda kommer att utgöra stora problem för de boende, både trafiksäkerhetsmässigt och miljömässigt. Det är därför inte hållbart att vänta med förbifartsplanerna till 2019, menar Pettersson.

Att tidigarelägga bygget skulle vara positivt både för boende och för de transporter som nu kommer att läggas på sträckan. Volvo Personvagnar i Olofström, som bland annat förser samtliga svenska Volvo-fabriker med karosskomponenter,  kommer till exempel att lägga mer av sina lastbilstransporter på denna sträcka.

- Att tvärledens alla delar blir klara innebär att vi kan spara tid, pengar och miljön. Nu inledningsvis kommer vi att öka transporten via den nya vägsträckan med cirka 30 lastbilar om dagen, konstaterar Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Personvagnar.

Osby kommun har redan beställt en trafikflödesmätning på sträckan för att kunna jämföra före och efter det att sträckan Osby-Markaryd öppnas. Resultaten kommer att presenteras i höst när man träffar Trafikverket och Region Skåne.

För mer information:

Anders Pettersson
kommunalråd
Osby kommun
Tel: 0479-52 81 77
Mob: 070-931 81 77
E-post: anders.pettersson@osby.se

Jonas Knutsson   
kommunikationschef
Volvo Personvagnar
Tel: 0454-26 52 00
E-post: jknutss3@volvocars.com

Ämnen

Regioner


Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Presskontakt

Emma Hällgren

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat material