Pressmeddelande -

Osby kommun tappar ytterligare i företagsranking

Osby kommun har tappat ytterligare placeringar i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking. Osby hamnar i år på 271 plats bland landets 290 kommuner och har därmed tappat 96 placeringar jämfört med 2017 års mätning.

Varje år publicerar intresseorganisationen Svenskt Näringsliv en kommunranking över företagsklimatet i Sverige. Rankingen baseras främst på de betyg som företagare ger sin hemkommun. De senaste åren har Osby kommun tappat placeringar och 2017 hamnade man på 175:e plats. I årets ranking, som idag, fortsätter den nedåtgående trenden då man tappat 96 placeringar till plats 271 i riket. I Skåne hamnar Osby på sista plats av de 33 kommunerna.

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) tycker det är mycket tråkigt att Osby kommun tappat ytterligare i Svenskt Näringslivs företagsranking.
- Vi håller just nu på med att se över samarbetet mellan kommunen och näringslivet ytterligare. De satsningar vi gör kanske inte varit de rätta? Vi vill jobba med en nära dialog och där också nå fler företag.

Men även om Osby kommun fortsätter tappa i företagsrankingen menar Marika Bjerstedt Hansen att man inte ska blanda ihop den, där ett antal företag svarat på en enkät om vad de tycker om kommunen, med hur det faktiskt går för företagen i Osby kommun. Tillväxten ligger på 12 procent per år, många expanderar, utvecklas och nyanställer.
- Även om det så klart är synd och tråkigt att vi tappat än mer, är det samtidigt positivt att det faktiskt går så bra för många företag i vår kommun. Och det är ju något som är bra för hela kommunen, säger Marika Bjerstedt Hansen (S).

Kommundirektör Petra Gummeson säger att den försämrade rankingen är jättetråkig men inte oväntad, då det finns ett klart uttalat missnöje med upphandling och arbetet med visionsdokumentet för Osby centrum.
- Även om vi de senaste åren genomfört flera olika aktiviteter för att förbättra företagsklimatet och dialog med näringslivet, måste det göras mer. Bland annat tillsätter vi en tillväxtchef, som tillsammans med näringslivet ska ta fram en handlings- och aktionsplan för det fortsatta arbetet. Tillsammans måste vi göra mer, men framförallt göra saker annorlunda. Dialog och samförstånd mellan kommun och näringsliv är oerhört viktigt.

Lars Ericsson, ordförande i Osby Näringsliv, tycker resultatet i rankingen självklart är mycket tråkigt och att det är en allvarlig utveckling, särskilt i en kommun som haft ett mycket gott företagsklimat. Han delar också uppfattningen om att saker måste göras annorlunda.
- Nu måste detta vara en väckarklocka och om man ska se något positivt i det allvarliga så är det att alla måste vakna. Från Osby Näringslivs sida har vi under lång tid lyft fram konkreta förslag som behov av andra rutiner vid upphandlingar, bra industrimark för mindre företag och byggandet av bostäder.

Samtidigt vill Lars Ericsson lyfta fram att det finns tecken på förändrad attityd. Till exempel fortsatt bra hantering av bygglovsärenden, snabb och bra hantering vid enstaka nyetableringar, som till exempel Hlölli i Osby samt samarbetet kring Familjedagen i Osby.
- Ett förbättrat företagsklimat nås inte utan ett bra samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv och att viljan till samarbete finns där. Med rätt vilja löser vi detta och kommer att klättra i rankingen framöver.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Osby

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 150 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat innehåll