Pressmeddelande -

Valprojekt har ökat EU-kunskapen i nordöstra Skåne

Över 1 800 unga och utrikes födda har under våren deltagit i de aktiviteter som Europa Direkt Hässleholm har arrangerat i valprojektet Nordöstra Skåne röstar 2.0. Genom projektet har EU-kunskaperna och förståelsen för EU:s politiska system ökat inom målgruppen.

Föreläsningar, valdebatter, EU-kvällar och informationskampanjer. Under våren har Europa Direkt Hässleholm genomfört över tjugo aktiviteter runtom i nordöstra Skåne och Älmhult för att öka valdeltagandet i årets EU-val.

Genom valprojektet Nordöstra Skåne röstar 2.0, som finansierats av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, har över 1 800 personer från målgrupperna förstagångsväljare och utrikes födda fått information om EU och Europaparlamentet inför valet den 26 maj.

– Valdeltagandet ökade mer än rikssnittet i samtliga av projektets kommuner, förutom i Bromölla, i årets EU-val. Det är jätteroligt, och vi bedömer att alla de kunskapshöjande aktiviteter som vi har genomfört i projektet har bidragit till denna positiva ökning, säger Karin Berg, projektkoordinator för Nordöstra Skåne röstar 2.0.

Mål att öka valdeltagandet nåddes

Projektets mål var att öka valdeltagandet i årets EU-val bland unga och utrikes födda i alla åldrar i Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Älmhult.

Genom att arrangera flera olika informationsinsatser runtom i kommunerna har projektet arbetat för att öka kunskapen om EU:s politiska system.

– Vi har fått god respons från deltagarna under våra besök runtom i kommunerna. Bland annat har vi sett i utvärderingar från våra föreläsningar att flera har fått en bättre förståelse för hur EU påverkar oss i Sverige, men också hur vi som EU-medborgare kan påverka EU, berättar Karin Berg.

Kunskapshöjande insatser en viktig del

Trots årets ökning till 55,27 procent på riksnivå är valdeltagandet i EU-valen fortfarande lågt jämfört med valdeltagandet i de allmänna valen. I nordöstra Skåne är valdeltagandet dessutom lägre än för riket som helhet. Bland väljarna finns en utbredd uppfattning om att EU:s politiska system är komplext och svårförståeligt.

Att kunna erbjuda kommunerna kunskapshöjande insatser inför EU-valet har därför enligt Karin Berg varit en viktig del i projektet.

– Gymnasielärare har berättat att utan projektet hade de inte kunnat ge någon utbildningsinsats till sina elever inför EU-valet, säger hon.

Projektansvariga på Europa Direkt Hässleholm har i projektet samarbetat med en rad olika verksamheter i Nordöstra Skåne, såsom Europaforum Hässleholm, kommunernas gymnasieskolor och Mötesplats Ljungdala. Europa Direkt ser nu framemot fortsatta samarbeten, och eftersträvar ett långsiktigt arbete för att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor.

Kategorier

  • demokrati
  • barn och utbildning

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 13 250 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Mer information om Osby hittar du på osby.se

Kontakter

Emma Hällgren

Presskontakt Kommunikatör 0479-52 81 58

Relaterat innehåll