Nyhet -

FORTSATT NEDÅT I DECEMBER - TRENDBROTT I JANUARI

I december går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 0,8 procent. Bostadsrättsindex går ner med 0,3 och villaindex med 1,1 procent för riket. Justerat för säsongseffekter stiger HOXSWE med 0,6 procent då december tenderar att vara en svagare period på bostadsmarknaden. Bostadsrättsindex stiger med 0,4 procent och villaindex stiger med 0,6 procent efter säsongsrensning.

Priserna sjunker i december för både bostadsrätter och villor i alla tre storstäder. I Stockholm går bostadsrätterna ner med 0,4 och villorna med 0,3 procent. I Göteborg går bostadsrätterna ned med 1,1 och villorna med 2,1 procent. I Malmö går bostadsrätterna ned med 0,7 och villorna med 0,2 procent.

För första gången sedan oktober 2017 är tolvmånadersförändringen positiv för både bostadsrätter och villor i riket. Detsamma gäller ej för huvudstaden, där prisnivån på villamarknaden fortfarande är lägre än vid samma tid i fjol. Observera dock vid jämförelser med december 2017 att bostadsmarknaden då bottnade efter en nedgång under hösten samma år.

I Stockholm har vi även undersökt hur bostadsrättsmarknaden rört sig under första halvan av januari 2019. Priserna var då oförändrade jämfört med december men det är viktigt att komma ihåg att två tredjedelar av transaktionerna i januari kommit andra halvan av månaden tidigare år.

I december var antalet transaktioner i riket lägre än samma månad i fjol, särskilt för bostadsrätter men även för villor. Detsamma gäller för huvudstaden. Volymerna är dock högre än för två år sedan.

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel gick ned i slutet av oktober och har sedan dess legat strax under noll. Det betyder att något fler mäklare i panelen tror på nedgång än på uppgång.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Caroline Bielke

Presskontakt Marknadsstrateg 08 545 675 00

Ia O´Shea

Presskontakt Grundare, Reg. Mäklare Fastighets mäklare, VD 08 545 675 02