Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Österåker värd för unikt natursamarbete

Stockholmsområdet finns tio gröna kilar som ger invånarna tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande kulturlandskap. I Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker finns ett unikt samarbete för att bevara och utveckla viktiga naturvärden i Angarn- och Bogesundskilen. Under 2014 är Österåker värdkommun för samarbetet.

Just nu pågår arbete med en analys av värdena i kilen som ska visa på vilka åtgärder som behövs för att stärka kilens svaga samband. Alla värden sätts in i ett regionalt perspektiv och utgår ifrån landskapet som helhet. På så sätt kan man läsa av mönster och sammanhang som är svåra att se inom den enskilda kommunen.

   - Resultatet från kilsamverkan kan vi dra nytta av vid mellankommunal planering, i utvecklingsarbete och informationsåtgärder, säger Conny Söderström (M), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåker. Kilarna förhåller sig inte till kommungränser. Vi måste arbeta i ett större perspektiv när det gäller att bevara och utveckla kulturhistoriska, biologiska och rekreativa värden.

Under 2012 togs en besökskarta fram för Angarn- och Bogesundskilen. Nu finns denna tillgänglig digitalt. För att ytterligare tillgängliggöra kilen kommer kommunerna under 2014 att inventera och utveckla vandringsleder och satsa på bättre skyltning utmed leder och vid besöksmål.

   - I våra snabbt växande kommuner är det extra viktigt att slå vakt om den bostadsnära naturen, säger Erik Andersson (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby. Vi måste arbeta aktivt med att tillgängliggöra kilarnas värden för våra kommuninvånare genom både fysiska åtgärder och marknadsföring.

Den tryckta kartan för Angarn- och Bogesundskilen finns att hämta gratis hos respektive kommun och på biblioteken. Materialet finns också digitalt på kommunernas webbplatser.

Kontaktpersoner:

Conny Söderström (M), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 070-744 02 40, conny.soderstrom@politik.osteraker.se

Mårten Pehrsson, miljöplanerare, 08-540 813 04, marten.pehrsson@osteraker.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 


Presskontakt

Helena Cronberg

Helena Cronberg

Presskontakt Kommunikationschef Informations- och kommunikationsansvar 073-644 39 62

Relaterat material