Pressmeddelande -

Bygg kriminalvårdsanstalten i Östersund nu!

I fem år har kriminalvårdsanstalten i Östersund planerats. Projekteringen har kostat 155 miljoner kronor. Markfrågorna är lösta. Ändå dröjer beskedet från kriminalvården och regeringen.

Nu tryter tålamodet i Östersund och Jämtlands län: I ett brev till kriminalvårdens generaldirektör, Lars Nylén, kräver Britt Bohlin, landshövding i Jämtlands län, och kommunalråd från alla partier i länets alla kommuner, att bygget av Verksmoanstalten påbörjas omedelbart.

I brevet konstateras att anstalten är nödvändig för att kriminalvården ska klara sitt grunduppdrag:
"Vi kan också konstatera att Kriminalvården med nuvarande klienttillströmning och dagens föråldrade och orationella anstalter inte kommer klara sitt grunduppdrag att bedriva en effektiv och human kriminalvård utan att få det planerade tillskotten i form av anstalterna i Östersund och Haparanda."

Brevet överlämnades i samband med Lars Nyléns besök i Östersund under måndagskvällen.
— Tiden för tillfälliga lösningar av kriminalvårdens behov är nu över. Ett beslut om byggstart av Verksmoanstalten, där häktesplatser och frivårdens behov kan inrymmas, är det naturliga steget, säger landshövding Britt Bohlin.

Brevet avslutas med följande skrivning:
"Det vore utomordentligt olyckligt om vi hamnar i en "moment 22"- situation där myndighet och regeringskansli inte kan finna en gemensam lösning. Redan nedlagda kostnader, tillkommande kostnader och en mycket svår arbetsmarknadssituation i Jämtland gör att vi förutsätter att Kriminalvården nu finner former och möjligheter för att kunna fatta beslut om uppförande av anstalten i Östersund nu."
Östersunds kommunalråd AnnSofie Andersson (S) säger att brevet är ett mycket tydligt budskap till kriminalvården och regeringen.
— Vi har ledsnat på att alltid hänvisas till någon annan som ska fatta beslut i frågan. Kriminalvården och regeringen måste nu ta sitt ansvar så att bygget kommer igång, säger AnnSofie Andersson.

Avsändare: Östersunds kommun och landshövdingen i Jämtlands län.

Kontaktuppgifter:
Britt Bohlin, 070-600 55 17
AnnSofie Andersson, 070-598 32 35.

För ytterligare information kontakta
Jörgen Vikström, pressinformatör, Östersunds kommun
070-204 88 28.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östersund