Pressmeddelande -

Företagslots.

Vi i Östersunds kommun har beslutat att inrätta en företagslots för att kunna erbjuda bättre service till företagen i kommunen. Funktionen etableras inom Näringslivskontoret och innebär att ni som företagare erbjuds "en dörr in" för era kontakter med kommunen. Vi planerar upplägget kring lotsen i tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen och näringslivet. Lanseringen av funktionen väntas ske i början av 2009. Vill du veta mer? Kontakta Magnus Lindgren, Näringslivschef, tnf 063-14 37 01.

 

Student som resurs.
EuropaStudent är ett samarbete mellan ALMI/Enterprise Europe Network och Mittuniversitetet och syftar till att hitta praktikplatser för europeiska studenter vid Mittuniversitetet. EuropaStudent är en unik möjlighet för företag som vill utvecklas internationellt med hjälp av en europeisk student. Företaget eller organisationen får ett uppdrag utfört av en kompetent student från ett europeiskt land. Vill du veta mer? Kontakta Maria Wallner på Almi, tfn 0611-55 78 03.

 

Vad ska vi prioritera för att skapa ett bättre Östersund att bo, leva och arbeta i?
Just nu pågår arbetet med Östersunds nya tillväxtprogram för åren 2008-2013. Som representant för kommunens näringsliv är Din åsikt viktig för utformandet av programmet. Under hösten förs en dialog med olika aktörer inom kommunen där Du har chansen att göra din och företagets röst hörd. Bjud in oss till er eller lämna åsikter via mail. För mer information om tillväxtprogrammet, kontakta Malin Cederth Wahlström på Utvecklingsenheten, tfn 063-14 33 16.

Kombiterminalen.
I slutet av oktober beslutade Strukturfondspartnerskapet om vilka projekt i Jämtlands och Västernorrlands län som ska få EU-medel. En kombiterminal i Brunflo där godstransporter från väg lastas om till järnväg, är ett av projekten som godkändes. Projektet, som bidrar till miljöeffektiva transporter och nya transport- och trafiklösningar, får 3,1 miljoner i bidrag. Vill du veta mer? Kontakta Alvar Edholm, tfn 063-14 33 54.

 

Företagare på tillväxt.
I vårt län finns många unga duktiga entreprenörer, som kanske behöver stöd, inspiration och kunskap på vägen till att bli företagare. Är du en av dem? Eller känner du någon som är det? Då är du välkommen till någon av Almis Arenor för ungt Entreprenörskap! I varje kommuns Arena finns en företagscoach som kan hjälpa till med praktiska frågor, rådgivning, kontakter - allt som kan tänkas behövas för att komma vidare med en affärsidé. Kontakta Carina Norrman på Almi Mitt om du vill veta mer, tfn 063-57 11 05.

 

Framtida medarbetare?
Nu har du och ditt företag möjlighet att träffa era nya framtida medarbetare och profilera er mot ett av Norrlands ledande universitet! På Mittuniversitetets Karriärdag, som är en arbetsmarknadsdag anordnad av Studentkåren i Östersund, kan ni visa upp ert företag som attraktiv arbetsplats och träffa nyfikna och välutbildade studenter. Karriär går av stapeln 26 februari 2009 och sista anmälningsdag är 12 december 2008! För mer information, gå in på www.sko.miun.se/karriar.


Kontakta oss:
Östersunds Kommun
Näringslivskontoret
Gamla skolan
Rådhusgatan 44
831 82 Östersund

Tfn 063- 14 37 71
naringslivskontoret@ostersund.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östersund