Pressmeddelande -

Gemensamt uttalande av Anders Söderholm och Bengt Marsh

Gemensamt uttalande av Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet och Bengt Marsh, kommundirektör, Östersunds kommun.

Inför tillsättning av ny prorektor har rektor Anders Söderholm av universitetsstyrelsen fått i uppdrag att förbereda proceduren inför tillsättningen.
Eftersom frågan numera inte regleras i högskoleförordningen, blir proceduren mindre en formfråga och mer en fråga om de praktiska möjligheterna för universitetet att hitta den mest kvalificerade kandidaten till tjänsten som prorektor, tillika rektors ställföreträdare.
Vi konstaterar att detta inte har något att göra med var någonstans prorektor har sitt tjänsterum.

Det finns ingen ambition att förändra den fördelning av ledningsresurser som har förevarit sedan de dåvarande högskolorna slogs samman, samtidigt som den tekniska utvecklingen, universitetets utveckling och antalet studenter utvecklats.
Östersund kommer som största campusort alltid att vara central för universitetet.

Prorektorsfunktionen, liksom fördelningen av uppgifter och ansvar mellan rektor och prorektorstjänsterna, är naturligtvis en fråga i första hand för universitetet, men det är viktigt för både universitetet, Östersunds kommun och andra intressenter att förutsättningar för ett nära och effektivt samarbete mellan universitetsledningen och omvärlden föreligger.
Detta är både Östersunds kommun och Mittuniversitet helt ense om.

Det är därför självklart att universitetsledningen även fortsättningsvis kommer att ha en stadigvarande ledningsrepresentation i Östersund.

Anders Söderholm Bengt Marsh
rektor     kommundirektör
Mittuniversitetet Östersunds kommun
070-322 86 40                           070 - 329 55 99

Pressmeddelandet i PDF-format (pdf, 550 kB)

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östersund