Pressmeddelande -

Latinamerikanska takter på Renhållningen!

Campingen i Östersund har länge brottats med problem kring sophanteringen på området. Olika typer av avfall hamnar lätt i fel container. Två utbytesstudenter från CIU ska nu råda bot på problemet. De ska utreda var det brister och komma med åtgärdsförslag vilka förhoppningsvis kan förbättra situationen för både personal, gäster och vår miljö. På Östersunds camping kan gästerna idag lämna brännbart avfall, tidningar och glasförpackningar. Sorteringen fungerar dock mindre bra och nu vill man ta ett krafttag kring detta. Under våren kommer därför två praktikanter, Clara Hermansson från Sverige och Fransisco Ramirez från Costa Rica, att titta närmare på problemet. Arbetspraktiken på Renhållningen är en del i ett samarbete mellan Östersunds kommun och CIU (Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte) och utförs inom ramen för "Hållbar turism". De båda ungdomarna har under vintern varit i Costa Rica och arbetat med "Barnens regnskog", vilket var ett projekt som drogs igång redan på 80-talet för att rädda hotad regnskog. De jobbade även med att sätta upp skyltar i regnskogen och markera värdefulla biotoper. Projektet på campingen i Östersund kommer att pågå från mitten av april till midsommar. JF

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östersund