Pressmeddelande -

Östersund får Klimp igen!

Östersunds kommun har beviljats fyra så kallade Klimp-bidrag för investeringar i åtgärder som bromsar klimatförändringen. Det är Naturvårdsverket som bestämt att 3,6 miljoner kronor ska bidra till satsningar på en biobränslebaserad torkanläggning, solvärme och pellets i kommunförvaltningen samt folkbildning. Bidraget ska fördelas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:

* Biobränslebaserad torkanläggning Ålsta Sågverk AB: 1 200 000 kr (4 000 000 kr)
* Solvärme och pellets i kommunförvaltningen: 1 776 000 kr (5 920 000 kr)
* Folkbildning för klimatsmart småhusbyggande: 474 000 kr (980 000 kr)
* Administration: 169 000 kr (338 000 kr)

Tyvärr kunde inte alla projekt få bidrag, eftersom så många projektansökningar kommit in till Naturvårdsverket. Totalt fanns det ansökningar på 2,3 miljarder kronor, men Naturvårdsverket hade bara 480 miljoner kronor att fördela. Därför är det bara de projekt som förväntas ge störst miljöeffekt och är strategiskt viktiga som får Klimp-bidrag. Det här är fjärde gången, av fem möjliga, som Östersund fått Klimp-bidrag.

Information från Naturvårdsverket om Klimpbidraglänk till annan webbplats
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/481-statliga-miljoner-till-investeringar-som-bromsar-klimatforandringen/

Kommunens miljöarbete
http://www.ostersund.se/miljohalsa/kommunensmiljoarbete.4.1fca020210a49d6d7a3800017145.html

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östersund