Pressmeddelande -

Östersund når god ekonomisk hushållning 2010. Men orosmoln syns...

I en artikel på Östersunds kommuns hemsida beskriver i dag Bert-Olof Åkerström, ekonomidirektör, tillika biträdande kommundirektör, det ekonomiska läget i Östersunds kommun.

Visserligen når kommunen målet om god ekonomisk hushållning 2010, berättar Bert-Olof Åkerström, men orosmoln finns för 2011 och 2012.

Förtroendevalda och berörda tjänstemän samlas i mitten av februari för att gå igenom budgetförutsättningarna för 2012 - 2014. Utifrån långtidsbudgeten står det klart att kommunen bör spara 75 miljoner kronor under 2012.

— Det är en nödvändig besparing för att kommunen ska ha en stabil ekonomi som präglas av god ekonomisk hushållning. 2012 upphör det tillfälliga tillskott som staten gett till kommunerna för att stärka den kommunala ekonomin när lågkonjunkturen var som djupast. Till detta kommer räntekostnader och amorteringar på de lån som tas för att finansiera den höga investeringsnivån, säger Bert-Olof Åkerström och tillägger:

— Så som de ekonomiska förutsättningarna ser ut nu skulle kommunen, om man inte genomför besparingar, tvingas höja skatten för att nå det lagstadgade kravet på balans i sin ekonomi 2012, säger han.

Artikeln ligger på förstasidan på www.ostersund.se

Kontaktuppgifter

Bert-Olof Åkerström, 070 – 600 36 60.
Under måndagen är han tillgänglig på telefon från klockan 15.00.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östersund