Pressmeddelande -

Utveckling av Östersunds motorstadion/motorområde

Motororganisationerna och näringslivet vill utveckla Östersunds motorstadion/motorområde till ett unikt regionalt och nationellt motorcentrum i Sverige. Ett område som är både attraktivt för motorsportens tränings- och tävlingsverksamhet, näringslivet och turismnäringen.

Förstudien Utveckling av Östersunds motorstadion/motorområde har pågått under 2008 med syfte att utreda förutsättningar att utveckla motorverksamhet i anslutning till Östersunds motorstadion. Målsättningen har varit att hitta varaktiga lösningar för motororganisationernas Jämtlands Motorklubb, Östersunds Snöskoterklubb och Fältjägarna Enduroförening samt Vehicle Technical Centers framtida behov och intressen i området. Förstudien har genomförts i samverkan med Östersunds kommun.

De områden som ingått i förstudien är följande: markanvändning, lokaler, maskiner och utrustning, publik och media, kommunikationer och infrastruktur, miljöfrågor samt övriga frågor.

Projekts slutrapport presenterar följande slutsatser och förslag:

  • Det finns stora möjligheter för motororganisationerna och näringslivet att samverka och utveckla sina verksamheter inom Östersunds motorområde.

  • Östersunds Snöskoterklubb och Fältjägarna Enduroförening är positiva till att flytta sina verksamheter i anslutning till Östersunds motorstadion.

  • Vehicle Technical Centre har intressen att nyttja mark, utveckla och bedriva testverksamhet, utbildningar samt forskning och utveckling inom området.

  • Stora behov finns att planera och samordna funktioner som lokaler, maskiner, utrustning, publikplatser, mediefunktioner, kommunikationer och infrastruktur vid Östersunds motorstadion.

  • Miljöfrågor kommer att tas i stort beaktande i den fortsatta utvecklingen.

Projektgruppen föreslår nu att ett gemensamt utvecklingsprojekt ska påbörjas mellan motororganisationerna, näringslivet och Östersunds kommun för fortsatt utveckling av området.

För ytterligare information kontakta:

Tord Andnor, projektledare, Tel. 070-683 26 70

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östersund