SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

Dokument -

SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

VTI fick i december 2012 regeringens uppdrag att uppdatera tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Arbetet har genomförts i ett antal separata projekt som behandlar olika externaliteter – slitage och nedbrytning av infrastruktur, olycksrisker, emissioner från förbränning av fossila bränslen, buller och trängsel eller knapphet – för varje trafikslag.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

  • Sjöfart, fartyg, hamn

Kontakter

Märta Schmidt

Presskontakt 072 204 3878