Pressmeddelande -

Tandreglerarens erfarenhet och kunskap är främsta orsaken bakom genombrottet för osynlig lingual tandreglering

Ökad evidensbaserad kunskap samt klinisk erfarenhet hos tandregleraren är främsta orsaken bakom genombrottet för osynlig lingual tandreglering

Tekniken osynlig lingual tandställning för behandling av tandregleringspatienter introducerades redan för ca 40 år sedan i Japan och USA. Sedan dess har ett 30-tal olika företag utvecklat diverse bracketsystem (tandställningsfästen) för osynlig lingual tandställning, oftast datorbaserade med individuella lösningar på enskilda tänder hos patienten.

Den linguala tandregleringstekniken har karakteristiskt utvecklats hos ett begränsat antal kliniker i världen. Några av anledningarna till det relativt begränsade utövandet av denna tandregleringsteklnik sammanfattas förenklat nedan:

1-  Uppsättningen och insättningen av de olika bracketsystemen för den osynliga linguala tandregleringen kräver en indirekt teknik. Alltså positionen av de enskilda fästena för tandsällningen måste bestämas individuellt på modeller och på laboratoriet och överföras till patienten indirekt via speciella ”skenor”, ”hättor” eller dylik. Tändernas ytor på insidan uppvisar stora olikheter i form, till
skillnad från de relativt jämna tandytorna på utsidan. Således, för att kunna uppnå de önskvärda behandlingsresultaten, krävs speciella tredimensionella mätningarm av tändernas insidor i laboratoriet, inför uppsättning av de olika bracketsystemen.

2-  Vidare, skiljer sig biomekaniken för tandreglering med lingual teknik från den för tandreglering på utsidan. Detta fram för allt pga ett mindre avstånd mellan barckets på insidan samt kortare avstånd av brackets till ”motstånds centrum” jmf med fästen i konventionell tandställning på utsidan. Till följd av detta, har bracketsystemen i lingual tekniken kortare ”kraft arm” i förhållande till den på utsidan.  Detta gör att bemästrandet av lingual teknik kräver skärskild evidensbaserad kunskap och lång klinisk erfarenhet för att uppnå de önskvärda behandlingsresultaten. Dessutom, skiljer sig även analys och behandlingsplan för patienter som skall behandlas med osynlig lingual tandreglering. Tex huruvida det krävs utvidgning av tandbågarna eller vilken typ av tandbortdragning som väljs osv,  skiljer sig mellan insidan och utsidan tandreglering. Följaktligen, bristen på särskild evidensbaserad kunskap och klinisk erfarenhet hos tandregleraren har tidigare lett till ett begränsat utövande av tekniken osynlig lingual tandreglering i Sverige.  

3-  För tandregleraren innebär de ovannämda faktorerna att behandlingen av patienter med lingual tandreglering blir ergonomisk besvärlig och företagsekonomiskt mindre motiverat.


Sammanfattningsvis, bör understrykas att en optimal tandregleringsbehandling med osynlig lingual tandställning är mer beroende av tandreglerarens kunskap och långvariga kliniska erfarenhet än användandet av ett specific bracketsystem. Under de senaste tolv åren har specialisterna på tandreglering Stureplan, behandlat ett ansenligt antal patienter från hela landet med modern osynlig lingual tandreglering. Detta har gjort tandreglering Stureplan till Skandinaviens mest erfarna klinik inom området och har därmed också bidragit till ett genombrott av tekniken osynlig lingual tandreglering i Sverige. För mer information vg se video http://youtu.be/89sYmDbVfeE

 

Ämnen

  • Odontologi

Taggar

  • tandställning på insidan
  • lingual tandställning
  • osynlig tandreglering
  • tandreglering
  • osynlig tandställning
  • tandställning

Regioner

  • Stockholm


Tandreglering Stureplan är en modern och välutrustad klinik i centrala Stockholm, som erbjuder tandställning till barn och vuxna utförd av specialister i tandreglering. www.osynligtandstallning.se

Varje dag möter vi patienter som är missnöjda med sitt utseende pga av sina felställda tänder, de har tex ojämn tänder, överbett eller luckor mellan tänderna. De flesta av de olika bettfelen måste behandlas med tandställning med räls ut av en specialist i tandreglering. Många patienter väljer bort tandställning  på utsidan av tänderna pga att den syns. Därför har vi på Tandreglering Stureplan stolt utvecklat en teknik att sätta räls på insidan av tänderna. Det kallas för osynlig lingual tandställning, tandställningens fästen limmas på insidan av tänderna. Ingen i omgivningen märker att man har tandställning. Tandställningen tillverkas individuellt och alla bettfel kan behandlas med denna teknik.

Vår klinik har behandlat ett ansenligt antal patienter från hela landet med modern osynlig lingual tandreglering och är Skandinaniens mest erfarna klinik inom området http://youtu.be/89sYmDbVfeE

Innan behandlingen påbörjas, har alla våra nya patienter möjlighet att träffa andra patienter som redan är  under behandling, för att ta del av deras erfarenhet av osynlig lingual tandreglering.

Såväl barn som vuxna är välkomna till oss för tandregleringsbehandling av tand- och käkfelställningar, inte minst patienter med uttalade estetiska behov.

Vårt koncept bygger på en kombination av klinisk erfarenhet och  forskningstradition, en förutsättning för att åstadkomma de bästa  behandlingsresultaten. Vi samarbetar med internationella specialister som ett  led i klinikens kvalitetsäkringspolicy.