Pressmeddelande -

Stockholmare med amputationer eller med medfödda skador på armar och/eller ben kommer att erbjudas en säker, trygg och effektiv rehabilitering hos Aktiv Ortopedteknik!

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB har vunnit en upphandling för rehabilitering av patienter med förvärvade eller medfödda extremitetsskador inom Stockholms Läns Landsting. Aktiv Ortopedteknik har sedan tidigare avtal med landstinget för ortopedteknisk service, men genom att som första leverantör i Sverige även omfatta rehabilitering kommer patienterna nu få möjlighet att få behov efter amputationen tillgodosedda på ett och samma ställe.

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm, breddar nu sin verksamhet och får fr.o.m. september 2018 ensamrätt på att bedriva rehabilitering för personer med extremitetsamputationer, medfödda skador på armar och/eller ben samt Raynauds fenomen.

Förändringen är ett resultat av upphandlingen: Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador SLL1035 där Stockholm Läns Landsting valt Aktiv Ortopedteknik. Avtalet löper under 3,5 år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare två år.

Det är en unik situation i Stockholms län där en och samma vårdgivare har möjlighet att såväl ansvara för patienternas rehabilitering och samtidigt kunna förse patienterna med ortopedtekniska produkter och tjänster.

Aktiv Ortopedteknik satsar på att skapa ett kompetenscentrum, genom att samla ett flertal kompetenser under samma tak. Organisationen består idag av ett sextiotal kliniska handläggare, tekniker och administratörer på fem platser i länet.


Fördelar med avtalet

 • Patienterna kan få sin rehabilitering/habilitering och ortopedtekniska försörjning på samma plats med samma arbetsgrupp.
 • Effektivisering av vårdkedjan med bättre patientsäkerhet som följd när ett kompetenscentrum med både ortopedläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och ortopedingenjörer finns för samverkan kring specifika patienter och generella behandlingsmetoder.
 • Samlad kompetens ger goda möjligheter att vara drivande i utveckling inom området.
 • Stimulerande och utvecklande att arbeta i multidisciplinära team.
 • ”Vår målsättning är att skapa ett nav för målgruppen i Stockholm, för att öka vårdkvaliteten och tillgängligheten. Vi strävar mot att skapa ett kompetenscenter där vi kommer inkludera bl.a. ortopedingenjörer, podiater, fysioterapeuter, arbets-terapeuter, ortopedläkare och psykolog. Den stora fördelen för patienten är att kunna nå alla kompetenser vid ett och samma besök hos oss i Bergshamra” säger Erik Bråkenhielm, VD Aktiv Ortopedteknik Stockholm. Ur ett större perspektiv ger helhetstänket fördelar och Erik fortsätter: ”Vi ser också nyttan i samhället när vi skapar tvärfunktionella team som samverkar kring patienter där vi med våra gemensamma erfarenheter kan vara med och utveckla vårdprogram och sprida kunskap. Vi tror att Aktiv Ortopedteknik kommer att bli en ännu attraktivare leverantör av proteser för de patienter som har behov av dem. Vi vill också öppna upp för att bli samarbetspartner för övriga delar av vården. Denna typ av kompetens-center är också högintressant för alla som arbetar inom området och vi är stolta över att fortsatt kunna vara en intressant arbetsgivare med visioner för framtiden. Patienter som får sina ortopedtekniska hjälpmedel från en annan leverantör kommer självfallet att erbjudas rehabilitering med möjlighet att träffa sin ortopedingenjör i Aktiv Ortopedtekniks lokaler.”


  Kontakt
  Erik Bråkenhielm, VD Aktiv Ortopedteknik Stockholm
  08-624 95 50 (vxl)
  erik.brakenhielm@aktivortopedteknik.se


  Om Aktiv Ortopedteknik. Aktiv Ortopedteknik AB driver idag ortopedtekniska center på 18 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel, ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra brukare. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

  Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

  Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Via vår Nordiska organisation erbjuder vi högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet. Tillsammans med våra dotterbolag Aktiv Ortopedteknik, Rehband och Respecta har vi idag över 630 anställda i Norden, och en årlig omsättning på cirka 110 MEUR. Vårt moderbolag, Ottobock Healthcare, är verksamt på 50 marknader över hela världen har en årlig omsättning på cirka 870 MEUR.

  Kontakter

  Pia Upola

  Presskontakt Communications Manager Ottobock Scandinavia