Pressmeddelande -

Internet går om dagspress och magasin 2012

För första gången väntas medieinvesteringarna i online gå om dagspress och magasin i USA och detta ska ske under 2012.

I USA rapporteras att investeringarna i onlinemarknadsföring väntas gå om investeringarna i tidningar och magasin under 2012, enligt eMarketer januari 2012. I Sverige utgör investeringarna i dagspress och magasin ca 30 % jämfört med internet på drygt 20%.

Vad gäller sökmarknadsföring specifikt så förutspås i en färsk rapport från eMarketer en tillväxt på den amerikanska marknaden på 27% för 2012. Det är en mycket kraftig tillväxt då USA redan är världens mest mogna marknad för sökmarknadsföring. Först 2016 väntas en avmattning i tillväxten, men även därefter en konstant tillväxt. IRM har förutspått en tillväxt i den svenska sökmarknaden om 17 % för 2012 vilket kan anses lågt i förhållande till andra mer mogna marknaders väntade tillväxt såsom USA. Sverige har de senaste 2 åren haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 30% i sökmarknadsföring.

”I samtalen med våra kunder i budgetarbetet för 2012 finns en fortsatt stark tilltro till sökmarknadsföring och planerade ökade investeringar som i genomsnitt motsvarar en högre tillväxt än 17%” säger Jens Hård, VD Outrider. 

Presskontakt:
Jens Hård
+46 8 507 575 59
jens.hard@outrider.com

Outrider är en helhetsleverantör inom sökmarknadsföring och levererar tjänster inom sponsrade länkarsökmotoroptimering och onlinemarknadsföring. Vår styrka är att vi integrerar kundens investering online med övrig marknadsföring i andra medier för att nå maximal effekt i den totala medieinvesteringen. Vi bygger långsiktiga kundrelationer genom handplockade projektteam som ansvarar för hela processen från strategi till taktik och operativt genomförande. Resultatet av vårt arbete utvärderar vi genom rapporteringsverktyg som t.ex. Google Analytics

Besök oss på outrider.se för aktuella söknyheter och glöm inte gilla oss på Facebook för nyheter direkt i din stream.

Ämnen

  • Webbtjänster

Taggar

  • dagspress
  • onlinemarknadsföring
  • medieinvesteringar
  • internet

Outrider är en helhetsleverantör inom onlinemarknadsföring och har dedikerade specialister för tjänster som sökmarknadsföring och sökmotoroptimering. Vår styrka är att vi integrerar kundens investering online med övrig marknadsföring i andra medier för att nå maximal effekt i den totala medieinvesteringen. Vi bygger långsiktiga kundrelationer genom handplockade projektteam som ansvarar för hela processen från strategi till taktik och operativt genomförande. Resultatet av vårt arbete utvärderar vi genom rapporteringsverktyg som t.ex. Google Analytics

Besök oss på outrider.se för aktuella söknyheter och glöm inte gilla oss på Facebook för nyheter direkt i din stream.

Presskontakt

Jens Hård

Presskontakt VD 0850757550