Pressmeddelande -

Konsumenter kan planera sin ekonomi med stöd av sin mobil – Ny funktion i Överblick!

Surfa till Överblick, se budget uppdelad på kategorier, jämför med - och passa på att notera alla köp i - Kassabok. Tillgänglighet och överblick är två parametrar för att styra sin hushållsekonomi på ett nytt sätt.

Att vara konsument är inte alltid så lätt. Överblick är ett webbverktyg för att, som konsument, lättare planera och styra sin hushållsekonomi. Funktionen Ekonomi där man ser alla sina siffror som grafer längs en tidsaxel för att lättare planera kompletteras nu med tillgänglighet via mobil

"Har jag råd at spontanhandla?", "Hur mycket pengar har jag kvar på månaden?" Att vara konsument är att utsättas för lockelser. Och privatekonomi är komplext. Man riskerar att allt oftare hamna i underläge. Överblick är ett verktyg för att stötta konsumenterna", säger Hans Johansson, grundare av Överblick Ekonomistöd.

"-Flitiga användare säger i en kundenkät att "de förstår sin egen ekonomi bättre nu när de använder verktyget" och att de dessutom - vilket är det roligaste att notera, att de säger sig få "mer pengar över".

Om funktionen via mobil.overblick.se:

  • Två funktioner, Jämför budget/kassabok och Kassabok/Registrera köp.
  • I Jämför ser man sina kategorier, dess budget och summan av transaktionerna i kassaboken.
  • I Registrera köp noterar man datum, konto, kategori, typ, belopp och kommentar

 

Om verktyget Överblick:

Logiken bakom Överblick är enkel; Om man vill styra sin hushållsekonomi är det smart att ha överblick över läget. Att se ekonomin i form av grafer gör det lättare att förstå än att se en mängd siffror. Tillgänglighet via mobil ökar nyttan.

Överblick är tillgängligt via www.overblick.se. Alla kan prova gratis i 14 dagar innan man tecknar abonnemang där avgiften är ganska precis en (1) krona per dag.

Uppgifter om inkomster och alla utgifter till funktionen Ekonomi kan snabbt och lätt kopieras från bankernas och kreditkortens webbsidor. Alla kvitton, fakturor och avtal kan sparas i, för syftet, speciellt framtagna arkivpärmar.

Överblick har samarbetsavtal med bildningsförbundet ABF, den kooperativa banken JAK Medlemsbank, konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan, konsumentverksamheten Cint m.fl.

 

Mer information:

Sajten: www.overblick.se (till sidan om mobil.overblick.se)

 

Kontaktperson: Hans Johansson, 0707 - 77 06 34, hans.johansson@overblick.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • budgetprogram; budget; hushåll; hushållsekonomi; privatekonomi; överblick; pengar; mobil