Pressmeddelande -

Få varsel under årets andra kvartal

En datasammanställning som Oxford Research gjort av statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge, visar att de aviserade sysselsättningseffekterna i Sverige slutade på 360 varslade och 975 skapade jobb under årets andra kvartal. Siffrorna presenteras i tabellen nedan.

Skapade jobbVarslade jobb
Kvartal 1 2013470
3165
Kvartal 2 20135661946
Kvartal 3 2013250
1736
Kvartal 4 201301932
Kvartal 1 2014140 3754
Kvartal 2 20142402978
Kvartal 3 201410001615
Kvartal 4 201418401566
Kvartal 1 201504533
Kvartal 2 2015975360

Under denna period uppmätte ERM två fall av stora interna omstruktureringar med varslad arbetskraft och fem fall av storskaligt jobbskapande. I jämförelse med föregående period skedde en signifikant minskning av annonserade varsel - det minsta antalet varslade jobb sedan våra mätningar påbörjades 2008. För att dessa siffror inte ska bli missvisande bör dock ett fall som inte tagits med i rapporteringen nämnas. I april i år varslades närmare 1000 personer på statliga Vattenfall. Fackliga förhandlingar inleddes direkt men inte förrän efter sommaren kommer det stå klart exakt var nedskärningarna kommer att göras och fallet Vattenfall kommer således att presenteras i statistiken för tredje kvartalet 2015.

Tillverkningssektorn, den sektor som drabbades av flest stora varsel under föregående period, är den sektor där den största jobbtillväxten nu har skett. Två av de största satsningarna är läkemedelsföretaget AstraZenecas nyanställning av 150-250 personer (i statistiken rapporterat som 150) till sin nya anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel samt lastbilstillverkaren Scanias fastanställning av 400 konsulter.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. För mer information kontakta Anna-Karin Gustafsson, ansvarig för sysselsättningsstatistik på Oxford Research, +46 (0) 727 32 89 19, anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se

*Om ERM:
European Restructuring Monitor (ERM) är ett unikt EU-omfattande dataset över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar aviserade sysselsättningseffekterna av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Datasetet bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av personalen i företag med fler än 250 anställda, inkluderas i datasetet. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik, tidigare kvartalsrapporter samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se ERM:s webbplats.

Ämnen

  • Arbetslöshet

Taggar

  • arbetslöshet
  • varsel
  • arbetsmarknad

Oxford Research är ett skandinaviskt konsultföretag med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Bryssel och Kristiansand som arbetar både mot den nordiska och mot den europeiska marknaden. Vi är specialister inom samhällspolitiska analyser, utvärderingar och strategier med fokus på två breda områden:

• Regional utveckling och näringslivsutveckling

• Välfärd (utbildning, arbetsmarknad, omsorg och hälsa)

 Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kompetenser: akademisk kunskap och metod, strategisk förståelse samt förmåga att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt. Våra kunder finns både inom den offentliga och den privata sektorn på lokal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå. Oxford Research är en del av Oxford Group och European Network for Social and Economic Research (ENSR).

Presskontakt

Ylva Grauers Berggren

Presskontakt VD Oxford Research (+46) 702 96 54 49

Jan Persson

Presskontakt Senior Analytiker (+46) 727 32 89 11