Pressmeddelande -

Stor ökning av varsel första kvartalet 2015

De aviserade sysselsättningseffekterna av större omstruktureringar i Sverige slutade under första kvartalet 2015 på 4 533 varslade jobb och inga skapade jobb. Första kvartalet 2015 stod för en dryg tredubbling av annonserade varsel jämfört med sista kvartalet 2014. Det motsvarar flest varslade jobb sedan fjärde kvartalet 2012. ERM uppmätte under årets första kvartal nio större omstruktureringar. Av dessa nio var fem påkallade av interna omstruktureringar, tre av nedläggningar och en av offshoring av verksamhet. 

Detta visar en datasammanställning Oxford Research gjort av statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM)* som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge. Siffrorna presenteras i tabellen nedan:

KvartalAntal varslade jobb
Kvartal 1 2008678
Kvartal 1 20097456
Kvartal 1 20102729
Kvartal 1 20111062
Kvartal 1 20124593
Kvartal 1 20133165
Kvartal 1 2014 3754
Kvartal 2 20142978
Kvartal 3 20141615
Kvartal 4 20141566
Kvartal 1 20154533

Det är till stor del inom tillverkningssektorn de varslade jobben återfinns under kvartal 1 2015, med totalt 3 710 varslade tjänster, där de två stora varslen från Ericsson (2 200) och Sony Mobile Communications (1 000) står för merparten. Därefter stod informations- och kommunikationsverksamhet för 491 varslade jobb. Detta står i kontrast till kvartal fyra 2014 då tillverkningssektorn annonserade ett nettojobbtillväxt på 453 jobb, tack vare Volvo Personvagnars införande av ett tredje skift på fabriken i Torslanda.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. Läs mer på www.oxfordresearch.se


Kontakt:

Mats Kullander, senioranalytiker Oxford Research

+46 (0) 727 32 89 12, mats.kullander@oxfordresearch.se

*Om ERM: European Restructuring Monitor (ERM) är en unik EU-omfattande databas över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar aviserade sysselsättningseffekter av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Databasen bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av företag med fler än 250 anställda, inkluderas i ERM. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se webbplatsen: http://eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm

Ämnen

 • Arbetslöshet

Kategorier

 • oxford research
 • arbetsmarknad
 • kvartal
 • arbetslöshet
 • varsel
 • erm

Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag med kontor i Bryssel, Helsingfors, Kristiansand,

Köpenhamn, Riga och Stockholm, som arbetar mot både den nordiska och den europeiska marknaden.

Vi är specialister inom samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier med
fokus på två breda områden:

 • Regional utveckling och näringslivsutveckling
 • Välfärd (arbetsmarknad, hälsa, omsorg och utbildning)
 • Kontakter

  Ylva Grauers Berggren

  Presskontakt VD Oxford Research (+46) 702 96 54 49

  Jan Persson

  Presskontakt Senior Analytiker (+46) 727 32 89 11