Pressmeddelande -

AGA Carbonator – affärsfokus från början

AGA hade en vision om att sälja karboniserat vatten direkt ur kranen i köket. För att gå från vision till färdig produkt behövde AGA hjälp.

"Eftersom vi inte har en egen produktutvecklingsavdelning i Sverige, så vände vi oss till ett antal teknikkonsultföretag, fyra av dem fick räkna på utvecklingsprojektet och lämna offert, berättar Kurt Svantesson. Valet av Oxyma stärktes av att företaget gav både en bra och gedigen presentation av sitt sätt att arbeta med strategisk produktutveckling och en väl underbyggd offert"

Utifrån de marknadsundersökningar som AGA redan hade gjort drog vi på Oxyma upp linjerna för det produktutvecklingsstrategiska arbetet. Vi arbetade intensivt ihop med AGA:s marknadsavdelning för att hitta den rätta funktionaliteten och de säljande semantiska attributen. Vi gjorde användarstudier hos ett antal testfamiljer. Utifrån vårt arbete kunde AGA sedan ta de affärs- och produktutvecklingsstrategiska beslut som ledde utvecklingsarbetet vidare.

"Vi hade ett tydligt krav från början, när vi letade efter en teknikkonsult, att företaget skulle klara både teknik och industridesign, så att vi inte fastnade i enbart tekniska lösningar, säger Kurt Svantesson från AGA . Eftersom det handlade om att utveckla en konsumentprodukt var det viktigt att industridesign kom in i ett tidigt skede."

När produktdefinitionen var klar gick utvecklingsarbetet in i en intensiv fas och vi tog fram en prototyp. Prototypen testades i sin rätta miljö, och utifrån erfarenheterna med prototypen kunde vi starta arbetet med optimering av själva karboniseringsprocessen. Vi arbetade sedan i nära samarbete med tillverkaren för att uppnå bästa möjliga produktionsekonomin. När nollserien kom ur produktionen kunde vi göra den omfattande provning som en konsumentprodukt kräver. Vi har testat Carbonatorn i motsvarande 10 års användning och fortsätter att köra hårt med en av de långtidstestade enheterna, den har ännu inte visa några som helst svaghetstecken.

"Kurt Svantesson erkänner att AGA inte klarat produktutvecklingen själva. Oxyma var lyhörda för tankar och synpunkter och kom samtidigt med lösningar som hela tiden förde projektet framåt."

När försäljningen av Carbonatorn startade fick produkten stor uppmärksamhet på marknaden, och vi är övertygade om att vi ännu en gång har hjälpt vår kund - Från idé till lönsam produkt

Ämnen

 • Ingenjörskonst

Kategorier

 • affärsfokuserad produktutveckling
 • industridesigner
 • konstruktör
 • produktutveckling
 • teknikkonsult
 • teknikkonsultföretag
 • produktion
 • mekanik
 • plast
 • gas
 • kolsyra vatten

Regioner

 • Skåne

Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling.Under årens lopp har vi hjälpt våra kunder att bli framgångsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfrågan på våra tjänster ständigt växer.

Kontakter

Ulrika Björk

Presskontakt projektledare/marknadskommunikation 0733 175327

Joakim Nordström

Presskontakt vVD/Partner försäljning/rekrytering +46 7 33 17 53 03

Relaterat innehåll