Pressmeddelande -

”Blixtgeneratorn D1 utgör nu en viktig del av vår omsättning”

Profoto har en lång tradition som premiumvarumärke för proffsfotografer med höga krav på utrustningen. Nästan uteslutande har det svenska företaget arbetat mot modefotografer där priskänsligheten är låg och kvalitetskraven höga.

-          För ett par år sedan tändes idén att utöka med produkter i ett för oss obearbetat marknadssegment. Vi såg att målgruppen som vi idag kallar Wedding & Portrait (WP) började ta fart, och vi ville ta fram en Profoto-produkt även för dem, berättar Bo Dalenius som är teknisk chef på Profoto.

Lansering med djärva mål

Blixtgeneratorn D1 lanserades på en internationell marknad år 2009. Målen var högt ställda, både volymmässigt och lönsamhetsmässigt.

Oxyma hade kallats in för att ta fram en robust produkt med det enkla gränssnitt som kännetecknar Profotos utrustning. Ytterligare en utmaning var att hålla nere produktionskostnaden för att kunna leverera hög kvalitet till ett förhållandevis rimligt pris.

-          Profoto är prisledande på marknaden, med vårt varumärke har vi alltid high end-produkter oavsett segment. Men prislappen måste vara motiverad och tillräckligt tillgänglig även för ett mindre köpstarkt segment, kommenterar Bo.

Svenskt företag med USA som hemmamarknad

Profoto etablerades 1968 och är en av de större aktörerna internationellt sett. Idag säljs produkterna över hela världen även om USA, Frankrike, Tyskland och England är de stora marknaderna. Med tanke på det höga konkurrenstrycket gäller det att vara representerad på många marknader för att få bra lönsamhet. Av samma anledning är det avgörande att satsa på produktutveckling.

Lönsamt facit

Med facit i hand kan Profoto konstatera att man har nått målen med blixtgeneratorn D1. Idag är försäljningen med 9000 produkter/år så nära den djärva visionen man kan komma, och även förväntningarna på lönsamheten har infriats.

-          Kunderna tycker att det är en fantastisk produkt! Den är så robust – den håller helt enkelt mycket bättre än andra, liknande produkter. Satsningen blev verkligen en framgång för oss, summerar Bo med ett leende.

Nu satsar Profoto mer på samma segment

Satsningen på det nya segmentet har bidragit starkt till Profotos utveckling, framhåller Bo Dalenius:

-          Vi märkte att det var effektivt att dra nytta av styrkan i vårt varumärke för att ta oss in i nya segment. Även i det här segmentet måste vi vara high-end! Bland budgetprodukterna slåss asiatiska tillverkare och där finns det ingen marknad för oss. Man kan säga att D1 var en pilot och idag utgör blixtgeneratorn en viktig del i vår totala omsättning. Nu satsar vi merparten av vår produktutveckling i WP-segmentet.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • oxyma
  • oxyma innovation
  • affärsfokuserad produktutveckling
  • produktutveckling
  • profoto
  • bo dalenius
  • framgångsrika produkter
  • nyhetsbrev

Regioner

  • Skåne

Oxyma Innovation är ett konsultföretag inom området för produktutveckling. Tjänsterna är fokuserade kring utvecklingprojekt av serietillverkade produkter och omfattar såväl idégenerering, konceptarbete och konstruktion som projektledning och produktutvecklingsstrategi. Hos Oxyma finns erfarna och kompetenta konsulter som med sin kunskap hjälper företag att utveckla lönsamma produkter för framtiden. Bland Oxymas referenser finns både små och stora företag inom medicinskteknik, verkstadsindustri och konsumentprodukter.

Kontakter

Ulrika Björk

Presskontakt projektledare/marknadskommunikation 0733 175327

Joakim Nordström

Presskontakt vVD/Partner försäljning/rekrytering +46 7 33 17 53 03