Pressmeddelande -

En lätt och kompakt blixtgenerator

Profoto ville förse världens proffsfotografer med ett nytt litet och bärbart batteridrivet blixtaggregat. För att lyckas krävdes nya smarta lösningar - Profoto valde att vända sig till Oxyma.

Även för proffsfotografer som jobbar utomhus är inte solljuset alltid tillräckligt. Det måste kompletteras med konstgjort ljus för att man skall ha kontroll över skuggor och högdagrar.

För att bredda sitt sortiment behövde Profoto utveckla en ny liten batteridriven blixtgenerator. Resultatet blev AcuteB600, som väger mindre än 5 kg och som klarar 160 blixtar per laddning. Batteriet är monterat i en batterikassett som gör det möjligt att snabbt och enkelt byta till ett fulladdat batteri.

Profoto kontaktade Oxyma för att de hade ett behov av en teknisk lösning på hur de laddningsbara batterierna på ett enkelt sätt skulle kunna bytas. Svårigheten var att batteriet saknar naturliga fästpunkter och att dess toleranser varierar en del. Konstruktörerna på Oxyma och representanter från Profoto började projektet med ett sk brainstormingsmöte för att diskutera tänkbara lösningar. Två timmars möte resulterade i ett antal skisser varav ett par ansågs vara så intressanta att Profoto valde att anlita Oxyma för att konstruera mekaniken för blixtgeneratorn.

" Det här var det första större projektet som vi genomförde tillsammans med Oxyma, berättar Bo Dalenius, teknisk chef på Profoto. Vi hade kommit ganska långt själva men behövde hjälp för att ro mekaniken i hamn. "

Seriestorlekarna för Profotos blixtgeneratorer är i storleksordningen tusental per år vilket kräver en kostnadseffektiv konstruktion. Chassiet är uppbyggt av plåt och ett antal detaljer är av formsprutad plast. Det kompakta formatet i kombination med höga spänningsnivåer hos elektroniken krävde att såväl kretskorten som dess komponenter modellerades i 3D-CAD.

" Oxyma skiljer sig från andra konsulter genom sitt kunnande och engagemang i kombination med en hög servicenivå, tycker Bo Dalenius. Vi har hittills använt deras konstruktörer men i framtiden är vi absolut intresserade av deras kompetens inom t.ex. industridesign, något som vi själva saknar."

Utvecklingstiden för mekaniken, från order till komplett ritningsunderlag inklusive underlag för formsprutade detaljer tog fem veckor. Sex månader senare fanns Acute B600/600R på marknaden.

Sedan dess har vi gjort flera utvecklingsprojekt tillsammans med Profoto, med både industridesign och konstruktionstjänster.

Ämnen

  • Ingenjörskonst

Kategorier

  • affärsfokuserad produktutveckling
  • konstruktör
  • produktutveckling
  • fotograf
  • utrustning

Regioner

  • Skåne

Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling.Under årens lopp har vi hjälpt våra kunder att bli framgångsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfrågan på våra tjänster ständigt växer.

Kontakter

Ulrika Björk

Presskontakt projektledare/marknadskommunikation 0733 175327

Joakim Nordström

Presskontakt vVD/Partner försäljning/rekrytering +46 7 33 17 53 03

Relaterat innehåll