Pressmeddelande -

Hål i marknaden gav borrsystem i världsklass

Orbitalborrningsföretaget Novator ville utveckla ett kostnadseffektivt, tillförlitligt borrsystem som kunde borra med stor precision och noggrannhet. Systemet skulle användas för borrning i svåra material och den färdiga produkten skulle levereras till hela världens flygplanstillverkare. De vände sig till Oxyma som stod för koncept och mekanisk konstruktion.

För flygplanstillverkare har det länge varit kostsamt att borra i svåra material som komposit, aluminium och rostfritt stål. Därför var affärsmöjligheterna stora för Novator om de lyckades utveckla ett borrsystem som kunde borra bättre hål, snabbare och billigare än vad traditionella tekniker klarade av. Det var med den ambitionen som Novator vände sig till Oxyma.

- Vi valde Oxyma då vi tidigare haft ett längre samarbete som omfattade liknande produkter och för att Oxyma har god kunskap i framförallt konceptutvecklingen och mekanisk konstruktion. De har varit med och tagit fram ett flertal olika varianter av våra produkter och har varit snabba och haft många goda idéer. De har även utfört produkttester och provborrningar, berättar Niklas Bredberg, projektledare på Novator.

Vid flygplanstillverkning är det avgörande att kunna borra med stor precision. Föregångaren till detta borrsystem har haft ett relativt enkelt styrsystem. Den nya maskinen konstruerades för ökad användbarhet och gjordes därför fullt programmerbar. Detta innebar framförallt att noggrannheten förbättrades, men också att cykeltiden kunde kortas.

- Denna maskin togs fram på grund av kundspecifika krav som Novators tidigare maskin inte uppfyllde. Framför allt var det utrymmesskäl som styrde ändringarna. I samband med ändringarna flyttades PLC-styrningen från kontrollskåpet till att vara monterat i själva borrenheten vilket underlättar enormt för operatören. Detta ställde extra höga krav på effektiv integrering av mekanik, elektronik samt pneumatik på en mycket liten volym, förklarar Niklas Bredberg.

Borrsystemet utvecklades enligt en bred och avancerad kravspecifikation, vilket krävde stor noggrannhet i detaljkonstruktionen. Genom studier, tester och prototyper prövades maskinen fortlöpande för att säkerställa låg vikt, bra ergonomiska förutsättningar, hög slagtålighet och hög tillförlitlighet.

- Oxymas huvudsakliga roll var att ta fram ett koncept som följde de krav som kunden ställt. Tidspressen gjorde att en befintlig produkt användes som bas. Till detta kom ett samarbete med en industridesigner som framgångsrikt gjorde produkten mer attraktiv även för ögat, säger Niklas Bredberg.

Projektet tog åtta månader från första skiss till fungerade prototyp och ytterligare sex månader till färdig produkt. Maskinen gör hål med rätt tolerans på rätt tid till en låg kostnad. Projektgruppen arbetar fortfarande intensivt för att få kostnaden per hål att sjunka ytterligare. På marknaden finns ett stort intresse för systemet och seriestorleken är drygt ett hundratal de första åren.

- Detta är ytterligare en i raden av flera färdiga produkter som Novator har producerat tillsammans med Oxyma och som nu levereras till våra kunder. Vi kan absolut tänka oss att samarbeta med Oxyma igen, avslutar Niklas Bredberg.

Ämnen

  • Ingenjörskonst

Kategorier

  • konstruktör
  • tillverkning
  • konstruktion
  • affärsfokuserad produktutveckling
  • konsultbranschen
  • mekanikutveckling

Regioner

  • Skåne

Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling.Under årens lopp har vi hjälpt våra kunder att bli framgångsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfrågan på våra tjänster ständigt växer.

Kontakter

Ulrika Björk

Presskontakt projektledare/marknadskommunikation 0733 175327

Joakim Nordström

Presskontakt vVD/Partner försäljning/rekrytering +46 7 33 17 53 03

Relaterat innehåll