Pressmeddelande -

Läckagefria pumpar med minimal service och maximal tillförlitlighet

IMO AB grundades på 1930-talet av Carl Montelius som också uppfann treskruvspumpen. IMO är idag den ledande tillverkaren av treskruvpumpar till den marina sektorn. År 2005 beslutade de att utveckla en ny serie pumpar med minimal service, maximal tillförlitlighet och säkerhet. Produkten fick namnet ACG OptiLine.

De tidigare treskruvspumparna hade en traditionell mekanisk koppling och en mekanisk tätning. En pump konstruerad med mekanisk axeltätning medför alltid en viss risk för läckage där drivaxeln går igenom pumphuset. Läckaget är i bästa fall försumbart, men kan i vissa fall vara större än vad som anses acceptabelt.

För sin nya pumpserie valde IMO AB en magnetkoppling mellan motor och pump istället för en mekanisk koppling och tätning. Den stora fördelen med en magnetkoppling är att kraftöverföringen mellan motor och pump är kontaktlös och på sätt kan pumpen vara hermetiskt sluten vilket leder till en helt tät pump. Därmed reducerar IMOs nya pumpar serviceomkostnaderna kraftigt för användarna eftersom de inte behöver byta de mekaniska tätningarna. Vidare behöver man färre reservdelar, får en bättre miljö och dessutom får pumpen en längre livslängd.

" När vi väl bestämt oss för att utveckla de nya pumparna insåg vi att vi behövde mer resurser. Jag träffade därför olika konsultfirmor. Oxyma Innovation var den jag fick störst förtroende för, berättar André Bergström, teknisk chef på IMO AB."

Projektet leddes av en projektledare från IMO och Oxyma bidrog med två konstruktörer som kom in i projektet i december 2005. Deras främsta uppgift var att ta fram en genomtänkt design för att minimera produktions- och servicekostnaderna och uppnå kompabilitet med äldre pumpar. För att nå dessa mål krävdes att konstruktören gjorde en mängd beräkningar av bland annat kullagrens livslängd och påverkan av olika medier/föroreningar, kylning av magnetkoppling samt tryck-, temperatur- och densitetsberäkningar i pump/magnetkoppling. ACG OptiLine skulle även uppfylla kraven från flera klassificeringssällskap.

" Hittills har allt blivit som vi velat, Oxyma har hög kompetensnivå och tar stort ansvar. Nu arbetar vi tillsammans med nästa serie av pumpar."

IMO AB, som ingår i Colfax koncernen, tillverkar treskruvpumpar för icke korrosiva vätskor med smörjande egenskaper. Pumparna används främst till att pumpa bränsle och smörjolja inom fartygs-, försvars-, process-, kraftverks- och offshoreindustrin.

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Kategorier

  • konstruktör
  • mekanik
  • pumpar

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Ulrika Björk

Presskontakt projektledare/marknadskommunikation 0733 175327

Joakim Nordström

Presskontakt vVD/Partner försäljning/rekrytering +46 7 33 17 53 03

Relaterat innehåll