Pressmeddelande -

Oxyma medverkar till värdig entré på Liljevalchs

Onsdagen den 8 oktober invigdes den nya huvudingången till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Den nya ingången är et resultat av projektet Värdig Entré som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad, Statens Fastighetsverk och EIDD Sverige.

Syftet med projektet var att genom design- och arkitektkompetens tillgänglig göra kulturhistoriska miljöer och utforma värdiga entrélösningar. Konkret innebär detta att alla människor ska kunna använda samma entré, att funktionshindrade eller barnvagnar inte ska hänvisas till andra ingångar eller till varuhissen.Liljevalchs är först ut av projektets fyra pilotobjekt att förverkliga det konceptförslag som arkitekt- och designerteamet har tagit fram.

- Genom ett mycket bra samarbete med Liljevalchs konsthall och de andra i arbetsgruppen har vi kommit fram till en lösning som förenar dagens krav på tillgänglighet med innovativa och estetiska lösningar i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Vi är väldigt stolta och glada över att äntligen se rampen på plats, säger Lars Cedergrund, projektchef för tillgänglighetsprojektet inom Stockholm stad.


Designkonsult i pilotprojektet Liljevalchsvar Oxyma Innovation och arkitekt är Stig Ahlström, Plan 5 Arkitekter. De tre andra byggnaderna i Värdig entré är Residenset i Göteborg, Stockholms Stadshus och Södra Bancohuset i Gamla stan i Stockholm.


Ämnen

  • Arkitektur

Regioner

  • Stockholm

Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling.Under årens lopp har vi hjälpt våra kunder att bli framgångsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfrågan på våra tjänster ständigt växer.

Kontakter

Ulrika Björk

Presskontakt projektledare/marknadskommunikation 0733 175327

Joakim Nordström

Presskontakt vVD/Partner försäljning/rekrytering +46 7 33 17 53 03

Relaterat innehåll